ČSN (normy i změny) z prosince 1994

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 2203 (013215) - prosinec 1994

Výkresy ve strojírenství. Zobrazování ozubených kol

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.98t

222 Kč

ČSN 01 3462 (013462) - prosinec 1994

Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu

440 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 4620 (024620) - prosinec 1994

Valivá ložiska. Uložení

125 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 60721-3-0 (038900) - prosinec 1994

Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti. Úvod

190 Kč

ČSN EN 60721-3-6 (038900) - prosinec 1994

Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 6: Lodní prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 8.98, A2 9.98t, opr. 9.98, UR 11.98

315 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN 05 0601/změna Z1 (050601) - prosinec 1994

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka

32 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 0000 (110000) - prosinec 1994

Rozdělení a terminologie čerpadel

590 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN ISO 4001 (328621) - prosinec 1994

Lodě a plovoucí zařízení. Vorové záchranné těleso. Záchranné prostředky

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN IEC 620 (354041) - prosinec 1994

Rozměry pro montáž elektronických součástek ovládaných hřídelí a upevňovaných centrální maticí do jednoho otvoru

340 Kč

ČSN IEC 748-3 (358798) - prosinec 1994

Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 3: Analogové integrované obvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 8.96t, Opr.A2/Cor.1 5.97t

1 240 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60598-2-7 (360600) - prosinec 1994

Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 7: Přenosná svítidla používaná v zahradách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 9.97t, A12 9.97t, A13 2.98t, Oprava 1 5.99t, Z1 6.18t

Norma bude zrušena k 30. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

557 Kč

ČSN EN 60604 (360791) - prosinec 1994

Soustavy "Bleskovek" pro fotografické účely

190 Kč

ČSN EN 60601-1/změna A1+A11+A12 (364800) - prosinec 1994

Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN ISO 9916 (420455) - prosinec 1994

Odlitky ze slitin hliníku a hořčíku. Kontrola kapilární metodou

190 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0006 (490006) - prosinec 1994

Dřevěné obaly. Terminologie

230 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 58 8760 (588760) - prosinec 1994

Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení popela

65 Kč

ČSN ISO 6463 (588776) - prosinec 1994

Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení butylhydroxyanisolu (BHA) a butylhydroxytoluenu (BHT) - Metoda plynové chromatografie

125 Kč

ČSN ISO 7366 (588781) - prosinec 1994

Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení obsahu 1-monoacylglycerolů a glycerolu

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1173/změna Z1 (721173) - prosinec 1994

Stanovení odplavitelných částic a hliněných hrudek v kamenivu

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 7013 (727013) - prosinec 1994

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda koule

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0212-7 (730212) - prosinec 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7: Statistická regulace

440 Kč

ČSN 73 0550 (730550) - prosinec 1994

Stanovení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov. Měření a kontrola tepelných ztrát budov

230 Kč

ČSN 73 4201/změna Z1 (734201) - prosinec 1994

Navrhování komínů a kouřovodů

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 4210/změna Z1 (734210) - prosinec 1994

Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 5120/změna Z1 (735120) - prosinec 1994

Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším. Společná ustanovení

65 Kč

ČSN 73 6670 (736670) - prosinec 1994

Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů

125 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 0145 (750145) - prosinec 1994

Meliorace. Terminologie v pedologii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.14t

465 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 26591-2 (770680) - prosinec 1994

Obaly. Pytle. Popis a metoda měření. Část 2: Prázdné plastové pytle

190 Kč

ČSN ISO 10653 (771023) - prosinec 1994

Jemné kovové obaly. Kruhové konzervové plechovky. Plechovky definované jejich jmenovitými užitými objemy

125 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 8711/změna Z1 (808711) - prosinec 1994

Tlakové požární hadice

32 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN ISO 5423 (832511) - prosinec 1994

Tvářená plastová obuv. Polyuretanová obuv, s podšívkou nebo bez podšívky, pro všeobecné použití v průmyslu. Specifikace

230 Kč

ČSN ISO 4643 (832512) - prosinec 1994

Tvářená plastová obuv. Obuv z polyvinylchloridu, s podšívkou nebo bez podšívky, pro všeobecné použití v průmyslu. Specifikace

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN ISO 7741 (855730) - prosinec 1994

Chirurgické nástroje. Nůžky chirurgické. Všeobecné požadavky a metody zkoušení

125 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 247 (871507) - prosinec 1994

Podnikové telekomunikace (BT). Technické požadavky na volný přístup k sítím. Nestrukturalizovaný digitální pronajatý okruh 2048 kbit/s (D2048U). Vlastnosti spojení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 248 (871508) - prosinec 1994

Podnikové telekomunikace (BT). Technické požadavky na volný přístup k sítím. Nestrukturalizovaný digitální pronajatý okruh 2048 kbit/s (D2048U). Rozhraní na koncové zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 288 (871509) - prosinec 1994

Podnikové telekomunikace (BTC). Nestrukturalizovaný digitální pronajatý okruh 64 kbit/s (D64U). Prezentace rozhraní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 289 (871510) - prosinec 1994

Podnikové telekomunikace (BTC). Nestrukturalizovaný digitální pronajatý okruh 64 kbit/s (D64U). Vlastnosti spojení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 290 (871511) - prosinec 1994

Podnikové telekomunikace (BTC). Nestrukturalizovaný digitální pronajatý okruh 64 kbit/s (D64U). Rozhraní na koncové zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 119-1 (872002) - prosinec 1994

Navrhování zařízení (EE). Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení. Část 1: Úvod a názvosloví

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 119-2 (872002) - prosinec 1994

Navrhování zařízení (EE). Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení. Část 2: Technické požadavky na stojany a skříně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 119-3 (872002) - prosinec 1994

Navrhování zařízení (EE). Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení. Část 3: Technické požadavky na univerzální stojany a skříně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 119-4 (872002) - prosinec 1994

Navrhování zařízení (EE). Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení. Část 4: Technické požadavky na rámy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 250 (879001) - prosinec 1994

Televizní systémy. Smíšená technická komise ETSI/EBU. Specifikace paketového systému D2-MAC

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč