ČSN EN 145 (832241) Zrušená norma

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným dýchacím okruhem a tlakovým kyslíkem. Požadavky, zkoušení a značení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 145:1988. Platí pro autonomní dýchací přístroje s uzavřeným dýchacím okruhem a s tlakovým kyslíkem. Neplatí pro dýchací sebezáchranné prostředky a pro potápěčské přístroje. Předkládá minimální požadavky na autonomní dýchací přístroje s uzavřeným okruhem a s tlakovým kyslíkem. Obsahuje laboratorní a praktické zkoušky, které jsou v souladu s požadavky. Autonomní dýchací přístroj s uzavřeným dýchacím okruhem a s tlakovým kyslíkem je konstruován a proveden tak, že vydechované vzdušniny jsou vedeny z lícnicové části okruhu, který obsahuje pohlcovač a dýchací vak k akumulování vzdušnin k opětovnému dýchání. Pohlcovač obsahuje chemikálie, které absorbují vydechovaný oxid uhličitý. Kyslík je přiváděn do okruhu na vhodném místě stálou dávkou, nebo dávkou, která je řízená dýcháním, nebo vhodnou kombinací obou způsobů. Může jít jak o jednocestné dýchání, tak také o dýchání v uzavřeném okruhu; přebytečné vzdušniny unikají přetlakovým ventilem. Jak je to v normách tohoto druhu obvyklé jsou podrobně stanoveny požadavky na jednotlivé části i funkce. Fyziologicky závažná je normalizace dýchacího odporu (čl.5.30.1 a tab. 2):
Tabulka 2 - Nejvyšší přípustné dýchací odpory
+-----------------------------------------------------------+
¦ Minutová ventilace ¦ Dýchací odpor při ¦
¦ ¦vdechování Pa ¦ vydechování Pa¦
+----------------------------+--------------+---------------¦
¦10 zdvihů/min x 1,0 l/zdvih ¦ 100 ¦ 300 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦20 zdvihů/min x 1,5 l/zdvih ¦ 300 ¦ 300 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦25 zdvihů/min x 2,0 l/zdvih ¦ 500 ¦ 700 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦30 zdvihů/min x 2,5 l/zdvih ¦ 1000 ¦ 1000 ¦
+-----------------------------------------------------------+
Při zkoušce přístroje na umělých plicích s ventilací 100 l/min (40 x 2,5) musí přístroj uspokojivě pracovat. Dále v čl.5.30.4 je normalizována koncentrace oxidu uhličitého, která ve vdechovaném vzduchu nesmí překročit hodnotu 1 obj. %. Samozřejmě v kap. 6 - Zkoušky jsou specifikovány postupy kontroly všech normalizovaných vlastností a znaků. ČSN EN 145 (83 2241) byla vydána v prosinci 1994.

Označení ČSN EN 145 (832241)
Katalogové číslo 16871
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1994
Datum účinnosti 1. 1. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963168715
Norma byla zrušena k 1. 1. 1999
a nahrazena ČSN EN 145 (832241)