ČSN ISO 8420 (588784) Zrušená norma

Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení obsahu polárních látek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8420:1990. Specifikuje metodu pro stanovení obsahu polárních látek v živočišných a rostlinných tucích a olejích (dále nazývané jen tuky). Poznámka: Polární sloučeniny se tvoří při zahřívání tuků, a proto metoda slouží k posouzení kvality fritovacích tuků při jejich použití. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Norma také stanovuje některé kvalitativní znaky (jakosti) významné pro hygienu výživy, popř. metody jejich zjišťování (ověřování). ČSN ISO 8420 (58 8784) byla vydána v prosinci 1994.
"Změnou 1)-11/1995", vydanou v prosinci 1995, se s účinností od 1.1.1996 doplňuje označení shodnosti s EN 8420:1995.

Označení ČSN ISO 8420 (588784)
Katalogové číslo 17044
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1994
Datum účinnosti 1. 1. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963170442
Změny a opravy Z1 11.95t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2002
a nahrazena ČSN EN ISO 8420 (588809)