ČSN ISO 1984-0 (200331) Zrušená norma

Přejímací podmínky frézek se stálou výškou stolu, s vodorovnou nebo svislou osou vřetena. Část 0: Všeobecné údaje

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 1984 definuje způsoby obrábění, které mohou být prováděny na frézkách se stálou výškou stolu, s vodorovnou nebo svislou osou vřetena a popisuje různé typy těchto frézek. Frézky se stolem měnitelné výšky jsou popsány v ISO 1701. Tato část ISO 1984 rovněž uvádí terminologii hlavních částí frézek.

Označení ČSN ISO 1984-0 (200331)
Katalogové číslo 16707
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1994
Datum účinnosti 1. 1. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963167077
Norma byla zrušena k 1. 9. 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 1984-1 (200331)
Podmínky zkoušek ručně ovládaných frézek se stálou výškou stolu - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s vodorovnou osou vřetena

ČSN ISO 1984-2 (200331)
Podmínky zkoušek ručně ovládaných frézek se stálou výškou stolu - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje se svislou osou vřetena