Třída 20 - OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY

Zobrazit obsah třídy 20 - Obráběcí stroje na kovy

ČSN 20 0006 (200006) - duben 1991

Obráběcí stroje. Otáčky a posuvy. Jmenovité a mezní hodnoty

125 Kč

ČSN ISO 447 (200010) - květen 1991

Obráběcí stroje. Směr a smysl pohybu ovládačů

125 Kč

ČSN ISO 369 (200031) - listopad 2021

Obráběcí stroje - Značky pro označení na obráběcích strojích

570 Kč

ČSN ISO 2972 (200032) - duben 1993

Číslicové řízení strojů. Symboly

190 Kč

ČSN ISO 5170 (200052) - březen 1994

Obráběcí stroje. Mazací systémy

190 Kč

ČSN ISO 5169 (200053) - leden 1993

Obráběcí stroje. Provedení návodu k mazání

125 Kč

ČSN ISO 14955-1 (200060) - březen 2020 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 1: Metodika návrhu energeticky účinných obráběcích strojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 14955-2 (200060) - březen 2020

Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 2: Metody měření energie dodávané do obráběcích strojů a komponentů obráběcích strojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 14955-3 (200060) - leden 2021

Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 3: Principy pro zkoušení kovoobráběcích strojů s ohledem na dodanou energii

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 14955-4 (200060) - listopad 2020

Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 4: Principy pro měření tvářecích strojů a laserových obráběcích strojů s ohledem na energetickou účinnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ISO 14955-5 (200060) - listopad 2020

Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 5: Principy pro zkoušení dřevoobráběcích strojů s ohledem na dodanou energii

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN 20 0065 (200065) - červen 1992

Obráběcí stroje na kovy. Metody měření a hodnocení mechanického kmitání. Mezní hodnoty kmitání

230 Kč

ČSN ISO 26303 (200070) - listopad 2021

Obráběcí stroje - Vyhodnocení krátkodobé způsobilosti obráběcích procesů na kovoobráběcích strojích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN 20 0200 (200200) - červenec 1975

Názvosloví obráběcích strojů

570 Kč

ČSN ISO 19719 (200210) - prosinec 2013

Obráběcí stroje - Upínací zařízení obrobku - Slovník

770 Kč

ČSN 20 0220 (200220) - červenec 1992

Elektrochemické obrábanie. Termíny a definície

340 Kč

ČSN ISO 230-1 (200300) - leden 2014 aktuální vydání

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za kvazistatických podmínek

945 Kč

ČSN ISO 230-10 (200300) - leden 2020 aktuální vydání

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 10: Určení měřicích vlastností snímacích systémů číslicově řízených obráběcích strojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 230-2 (200300) - prosinec 2015 aktuální vydání

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 2: Určení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 10.17t

565 Kč

ČSN ISO 230-3 (200300) - říjen 2021 nové vydání

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 3: Určení tepelných vlivů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 230-4 (200300) - září 2010

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 4: Zkoušky kruhové interpolace u číslicově řízených obráběcích strojů

340 Kč

ČSN ISO 230-5 (200300) - září 2001

Zkušební předpisy pro obráběcí stroje - Část 5: Určení emise hluku

350 Kč

ČSN ISO 230-6 (200300) - září 2003

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 6: Určení přesnosti nastavení polohy na diagonálách tělesa a stěn (Zkouška diagonálního přestavení)

230 Kč

ČSN ISO 230-7 (200300) - únor 2020 aktuální vydání

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 7: Geometrická přesnost os otáčení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO 1708 (200301) - květen 1991

Přejímací podmínky univerzálních hrotových soustruhů. Zkoušky přesnosti

230 Kč

ČSN ISO 8525 (200302) - listopad 2021

Hluk emitovaný obráběcími stroji - Provozní podmínky pro kovoobráběcí stroje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN 20 0306 (200306) - srpen 1971

Obráběcí stroje na kovy. Přesnost jednovřetenových poloautomatických soustruhů

340 Kč

ČSN ISO 6155 (200307) - červenec 2005 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro revolverové a jednovřetenové automatické soustruhy s vodorovnou osou vřetena - Zkoušky přesnosti

350 Kč

ČSN ISO 13041-1 (200308) - leden 2021 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou obrobkového vřetena (vřeten)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 13041-2 (200308) - leden 2021 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 2: Zkoušky geometrické přesnosti strojů se svislým obrobkovým vřetenem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 13041-3 (200308) - září 2014

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 3: Geometrické zkoušky pro stroje s obrácenými svislými pracovními vřeteny

440 Kč

ČSN ISO 13041-4 (200308) - červen 2005

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 4: Přesnost a opakovatelnost nastavení polohy v lineárních a otočných osách

190 Kč

ČSN ISO 13041-5 (200308) - leden 2020

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 5: Přesnost rychlostí a interpolace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 13041-6 (200308) - září 2014

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 6: Přesnost dokončovaného zkušebního kusu

230 Kč

ČSN ISO 13041-7 (200308) - červen 2005

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 7: Vyhodnocení vlastností interpolace v souřadných rovinách

190 Kč

ČSN ISO 13041-8 (200308) - červen 2005

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 8: Vyhodnocení teplotních deformací

190 Kč

ČSN ISO 3655 (200312) - květen 1991

Přejímací podmínky svislých soustruhů jedno a dvoustojanových s jednou pevnou nebo přestavitelnou upínací deskou. Obecná ustanovení a zkoušky přesnosti

340 Kč

ČSN ISO 2407 (200315) - červen 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro brusky na vnitřní broušení s vodorovnou osou vřetena - Zkoušky přesnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 7.17t

405 Kč

ČSN ISO 3875 (200316) - listopad 2020 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek vnějších bezhrotových brusek - Zkoušky přesnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 2772 (200318) - leden 2020

Přejímací podmínky svislých stojanových vrtaček - Zkoušky přesnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 2773-1 (200319) - leden 1994

Přejímací podmínky svislých vrtaček sloupových. Zkoušky přesnosti. Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti

125 Kč

ČSN ISO 2773-2 (200319) - leden 1994

Přejímací podmínky svislých vrtaček sloupových. Zkoušky přesnosti. Část 2: Zkoušky pracovní přesnosti

125 Kč

ČSN ISO 3686-1 (200320) - červenec 2005 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro souřadnicové vrtačky a vyvrtávačky s vysokou přesností se stálou výškou stolu a se svislou osou vřetena - Zkoušky přesnosti - Část 1: Jednostojanové stroje

340 Kč

ČSN ISO 3686-2 (200320) - červen 2005 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro souřadnicové vrtačky a vyvrtávačky s vysokou přesností se stálou výškou stolu a se svislou osou vřetena - Zkoušky přesnosti - Část 2: Portálové stroje s pohyblivým stolem

340 Kč

ČSN ISO 2423 (200321) - říjen 1992

Přejímací podmínky pro otočné vrtačky s výškově stavitelným ramenem. Zkoušky přesnosti

190 Kč

ČSN ISO 3070-1 (200322) - leden 2020

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 1: Stroje s pevným stojanem a pohyblivým stolem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 3070-2 (200322) - leden 2020

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 2: Stroje s pohyblivým stojanem podél osy X (podlahový typ)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 3070-3 (200322) - leden 2020

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 3: Stroje s pohyblivým stojanem a pohyblivým stolem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 3190 (200326) - duben 1992

Přejímací podmínky souřadnicových vrtaček jednovřetenových nebo s revolverovou hlavou se svislou osou vřetena. Zkoušky přesnosti

230 Kč

ČSN 20 0327 (200327) - srpen 1971

Přesnost souřadnicových vyvrtávaček

230 Kč

ČSN ISO 1701-1 (200328) - březen 2020

Podmínky zkoušek obráběcích strojů se stolem variabilní výšky - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s vodorovným vřetenem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 1701-2 (200328) - březen 2020

Podmínky zkoušek obráběcích strojů se stolem variabilní výšky - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje se svislým vřetenem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 6545 (200329) - říjen 1995

Přejímací podmínky odvalovacích frézek. Zkoušky přesnosti

440 Kč

ČSN ISO 8636-1 (200329) - červenec 2005 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek rovinných frézek - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s pevným portálem

440 Kč

ČSN ISO 8636-2 (200329) - leden 2020

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek rovinných frézek - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje s posuvným portálem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 1984-1 (200331) - červen 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek ručně ovládaných frézek se stálou výškou stolu - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s vodorovnou osou vřetena

340 Kč

ČSN ISO 1984-2 (200331) - červen 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek ručně ovládaných frézek se stálou výškou stolu - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje se svislou osou vřetena

230 Kč

ČSN ISO 2433 (200345) - červen 2005 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek hrotových brusek a hrotových univerzálních brusek s pohyblivým stolem - Zkoušky přesnosti

440 Kč

ČSN ISO 1986-1 (200346) - březen 2017 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro rovinné brusky s vodorovnou osou brousicího vřetene a s vratným pohybem stolu - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s délkou stolu do 1 600 mm

340 Kč

ČSN ISO 1985 (200347) - leden 2020 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro rovinné brusky se svislou osou brousicího vřetena a vratným pohybem stolu - Zkoušky přesnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 4703 (200348) - květen 2002

Podmínky zkoušek rovinných brusek se dvěma stojany - Stroje na broušení vodicích ploch - Zkoušky přesnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 17543-1 (200350) - leden 2021

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro univerzální hlavy - Část 1: Příslušenství hlav pro stroj s vodorovným vřetenem (vodorovná osa Z)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 3089 (200355) - únor 2022

Obráběcí stroje - Zkušební podmínky pro samostředicí, ručně ovládaná sklíčidla s jednodílnými čelistmi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 10791-1 (200360) - leden 2020 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou vřetena (vodorovná osa Z)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO 10791-10 (200360) - leden 2020

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 10: Vyhodnocení tepelných deformací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 10791-2 (200360) - červen 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 2: Zkoušky geometrické přesnosti strojů se svislou osou vřetena nebo s univerzálními hlavami se svislou primární osou otáčení (svislá osa Z)

440 Kč

ČSN ISO 10791-3 (200360) - červen 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 3: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s integrovanými indexovatelnými nebo souvisle řízenými univerzálními hlavami (svislá osa Z)

550 Kč

ČSN ISO 10791-4 (200360) - červen 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 4: Přesnost a opakovatelnost nastavení polohy v lineárních a otočných osách

190 Kč

ČSN ISO 10791-5 (200360) - červen 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 5: Přesnost a opakovatelnost nastavení polohy obrobkových palet

230 Kč

ČSN ISO 10791-6 (200360) - leden 2020 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 6: Přesnost frekvence otáčení a interpolací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 10791-7 (200360) - duben 2021 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 7: Přesnost dokončovaného zkušebního kusu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 10791-8 (200360) - červen 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 8: Vyhodnocení vlastností interpolace ve třech souřadných rovinách

190 Kč

ČSN ISO 10791-9 (200360) - červenec 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 9: Vyhodnocení doby výměny nástrojů a výměny palet

230 Kč

ČSN ISO 11090-1 (200370) - prosinec 2019 aktuální vydání

Podmínky zkoušek vyjiskřovacích strojů na zápustky (EDM na zápustky) - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s jedním stojanem (stroje s křížovým kluzným stolem a pevným stolem)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 11090-2 (200370) - prosinec 2019 aktuální vydání

Podmínky zkoušek vyjiskřovacích strojů na zápustky (EDM na zápustky) - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje se dvěma stojany (s kluznou hlavou)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 14137 (200371) - prosinec 2019 aktuální vydání

Podmínky zkoušek drátových vyjiskřovacích strojů (drátové EDM) - Zkoušky přesnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN 20 0390 (200390) - květen 1983

Obráběcí stroje na kovy. Měření pracovní přesnosti obráběcích strojů

125 Kč

ČSN 20 0395 (200395) - květen 1983

Obráběcí stroje na kovy. Třídění obráběcích strojů podle přesnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 7.90t

157 Kč

ČSN 20 0461 (200461) - duben 1989

Obráběcí stroje na kovy. Stroje pro soustružení. Řady velikostí

230 Kč

ČSN 20 0462 (200462) - duben 1989

Obráběcí stroje na kovy. Stroje pro vrtání a vyvrtávání. Řady velikostí

125 Kč

ČSN 20 0463 (200463) - duben 1989

Obráběcí stroje na kovy. Stroje pro frézování. Řady velikostí

32 Kč

ČSN 20 0464 (200464) - duben 1989

Obráběcí stroje na kovy. Stroje pro hoblování a obrážení. Řady velikostí

32 Kč

ČSN 20 0465 (200465) - duben 1989

Obráběcí stroje na kovy. Protahovací stroje poloautomatické. Řady velikostí

125 Kč

ČSN 20 0466 (200466) - duben 1989

Obráběcí stroje na kovy. Stroje pro broušení. Řady velikostí

125 Kč

ČSN 20 0467 (200467) - duben 1989

Obráběcí stroje na kovy. Stroje na ozubení. Řady velikostí

32 Kč

ČSN 20 0468 (200468) - duben 1989

Obráběcí stroje na kovy. Stroje na závity. Řady velikostí

32 Kč

ČSN 20 0469 (200469) - duben 1989

Obráběcí stroje na kovy. Stroje pro rozřezávání. Řady velikostí

32 Kč

ČSN ISO 6481 (200471) - listopad 2020

Zkušební podmínky pro svislé protahovací stroje - Zkoušky přesnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 6480 (200472) - listopad 2020

Zkušební podmínky pro vodorovné vnitřní protahovací stroje - Zkoušky přesnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 6779 (200473) - listopad 2020

Zkušební podmínky pro svislé vnitřní protahovací stroje - Zkoušky přesnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 19744 (200474) - duben 2021

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené protahovací stroje - Zkoušení přesnosti - Svislé protahovací stroje pro obrábění vnějších povrchů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN 20 0495 (200495) - květen 1990

Pružné výrobní systémy. Pružné výrobní moduly. Vrtací - frézovací - vyvrtávací. Řada velikostí a připojovací rozměry

65 Kč

ČSN 20 0625 (200625) - listopad 1986

Číslicové řízení obráběcích strojů. Vnější spojení (interface) číslicových řídicích systémů s obráběcími stroji

230 Kč

ČSN 20 0670 (200670) - listopad 1984

Obráběcí stroje na kovy. Číslicové řídicí systémy pro kovoobráběcí zařízení. Kódování informací řídicích programů

350 Kč

ČSN 20 0675 (200675) - říjen 1987

Číslicové řídicí systémy. Všeobecné technické požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 23125 (200701) - březen 2018 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Bezpečnost - Soustruhy

770 Kč

ČSN EN 12717 +A1 (200708) - září 2009 aktuální vydání

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Vrtačky

440 Kč

ČSN EN ISO 16090-1 (200710) - květen 2019 aktuální vydání

Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, frézky, postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky

1 690 Kč

ČSN 20 0712 (200712) - únor 1988

Obráběcí stroje na kovy. Bezpečnostní požadavky pro hoblovky

125 Kč

ČSN 20 0713 (200713) - únor 1988

Obráběcí stroje na kovy. Bezpečnostní požadavky pro obrážečky

125 Kč

ČSN EN ISO 16089 (200717) - březen 2017 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Bezpečnost - Stacionární brusky

1 270 Kč

ČSN EN ISO 28881 (200721) - červenec 2014 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Bezpečnost - Elektroerozivní stroje

550 Kč

ČSN EN ISO 16093 (200723) - listopad 2018 aktuální vydání

Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pily na studený kov

590 Kč

ČSN 20 0724 (200724) - únor 1988

Obráběcí stroje na kovy. Bezpečnostní požadavky pro stroje na ozubení

125 Kč

ČSN EN 1550 +A1 (200800) - duben 2009 aktuální vydání

Bezpečnost obráběcích strojů - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu obrobkových sklíčidel

190 Kč

ČSN ISO 16156 (200803) - září 2004

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu obrobkových sklíčidel

190 Kč

ČSN ISO 702-1 (201006) - srpen 2010

Obráběcí stroje - Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel - Část 1: Kuželový konec

190 Kč

ČSN ISO 702-2 (201006) - srpen 2010

Obráběcí stroje - Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel - Část 2: Typ Camlock

230 Kč

ČSN ISO 702-3 (201006) - srpen 2010

Obráběcí stroje - Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel - Část 3: Bajonetový typ

230 Kč

ČSN ISO 702-4 (201006) - srpen 2010

Obráběcí stroje - Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel - Část 4: Válcový konec

125 Kč

ČSN ISO 3442-1 (201007) - listopad 2021

Obráběcí stroje - Rozměry a geometrické zkoušky samostředicích sklíčidel s dvoudílnými čelistmi - Část 1: Ručně ovládaná sklíčidla s čelistmi typu pero a drážka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 3442-2 (201007) - listopad 2021

Obráběcí stroje - Rozměry a geometrické zkoušky samostředicích sklíčidel s dvoudílnými čelistmi - Část 2: Strojově ovládaná sklíčidla s čelistmi typu pero a drážka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 3442-3 (201007) - listopad 2021

Obráběcí stroje - Rozměry a geometrické zkoušky samostředicích sklíčidel s dvoudílnými čelistmi - Část 3: Strojově ovládaná sklíčidla se zoubkovanými čelistmi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 9524 (201019) - květen 2002

Obráběcí stroje - Čelní plochy těles uložení vřeten u obráběcích center - Funkční rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 8526-1 (201020) - duben 1996

Stavebnicové jednotky obráběcích strojů. Obrobkové palety. Část 1: Obrobkové palety do jmenovité velikosti 800 mm

230 Kč

ČSN ISO 8526-2 (201021) - duben 1996

Stavebnicové jednotky obráběcích strojů. Obrobkové palety. Část 2: Obrobkové palety o jmenovité velikosti větší než 800 mm

230 Kč

ČSN 20 1505 (201505) - prosinec 1983

Obráběcí stroje na kovy. Průměry nástrojových dutin pro nástroje s válcovou stopkou

65 Kč

ČSN 20 1524 (201524) - červenec 1975

Obráběcí stroje na kovy. Příruby pro upínání brousicích kotoučů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 3.91, Z2 3.93t

157 Kč

ČSN ISO 666 (201525) - listopad 2021

Obráběcí stroje - Příruby s nábojem pro upínání brousicích kotoučů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 23848-1 (202001) - listopad 2021

Obráběcí stroje - Kuličkové drážkování - Část 1: Obecné charakteristiky a požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 23848-2 (202001) - listopad 2021

Obráběcí stroje - Kuličkové drážkování - Část 2: Dynamické a statické zatížení a životnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 29262 (203001) - leden 2022

Výrobní zařízení pro mikrosystémy - Rozhraní mezi koncovým efektorem a manipulačním systémem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 2727 (204490) - květen 1991

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Hnací jednotky

125 Kč

ČSN ISO 2562 (204586) - květen 1991

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Posuvové jednotky

125 Kč

ČSN ISO 3590 (204616) - únor 1992

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Vřeteníky

125 Kč

ČSN ISO 2912 (204680) - leden 1993

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Vícevřetenové hlavy. Rozměry skříní a hnacího hřídele

125 Kč

ČSN ISO 2905 (204690) - únor 1992

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Konce vřeten a stavitelné vložky pro vícevřetenové hlavy

125 Kč

ČSN ISO 3476 (204691) - leden 1993

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Hnací pera a příruby pro připojení vícevřetenových hlav

65 Kč

ČSN ISO 3371 (204701) - leden 1993

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Otočné stoly a vícestranné střední podstavce pro otočné stoly

125 Kč

ČSN ISO 2891 (204703) - květen 1991

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Střední podstavce a stojany

125 Kč

ČSN ISO 2769 (204706) - květen 1991

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Boční podstavce pro posuvové jednotky

125 Kč

ČSN ISO 2934 (204707) - květen 1991

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Boční podstavce pro stojany

125 Kč

ČSN ISO 3610 (204708) - leden 1993

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Konzoly.

65 Kč

ČSN ISO 3589 (204712) - leden 1993

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Stojany s vedením

65 Kč

ČSN ISO 3970 (204713) - leden 1993

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Stojany s vedením a přírubou

65 Kč

ČSN ISO 3408-1 (205710) - leden 2022

Kuličkové šrouby - Část 1: Slovník a označení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 3408-2 (205710) - listopad 2021 nové vydání

Kuličkové šrouby - Část 2: Jmenovité průměry, stoupání, rozměry matic a montážních šroubů - Metrická řada

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 3408-3 (205710) - listopad 2021

Kuličkové šrouby - Část 3: Podmínky přejímky a přejímací zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 3408-4 (205710) - listopad 2021

Kuličkové šrouby - Část 4: Statická axiální tuhost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 3408-5 (205710) - listopad 2021

Kuličkové šrouby - Část 5: Statické a dynamické hodnoty axiálního zatížení a provozní životnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 5734 (205830) - duben 1992

Přejímací podmínky mechanických dělicích přístrojů pro obráběcí stroje. Zkoušky přesnosti

190 Kč

ČSN ISO 8956 (205840) - duben 1992

Přejímací podmínky kopírovacích zařízení pro soustruhy, zabudovaných nebo přídavných. Zkoušky přesnosti

230 Kč