Třída 2003 - Přesnost obráběcích strojů

Zobrazit obsah třídy 20 - Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 230-1 (200300) - leden 2014 aktuální vydání

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za kvazistatických podmínek

945 Kč

ČSN ISO 230-10 (200300) - leden 2020 aktuální vydání

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 10: Určení měřicích vlastností snímacích systémů číslicově řízených obráběcích strojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 230-2 (200300) - prosinec 2015 aktuální vydání

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 2: Určení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 10.17t

565 Kč

ČSN ISO 230-3 (200300) - září 2010

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 3: Určení tepelných vlivů

440 Kč

ČSN ISO 230-4 (200300) - září 2010

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 4: Zkoušky kruhové interpolace u číslicově řízených obráběcích strojů

340 Kč

ČSN ISO 230-5 (200300) - září 2001

Zkušební předpisy pro obráběcí stroje - Část 5: Určení emise hluku

350 Kč

ČSN ISO 230-6 (200300) - září 2003

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 6: Určení přesnosti nastavení polohy na diagonálách tělesa a stěn (Zkouška diagonálního přestavení)

230 Kč

ČSN ISO 230-7 (200300) - únor 2020 aktuální vydání

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 7: Geometrická přesnost os otáčení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO 1708 (200301) - květen 1991

Přejímací podmínky univerzálních hrotových soustruhů. Zkoušky přesnosti

230 Kč

ČSN 20 0306 (200306) - srpen 1971

Obráběcí stroje na kovy. Přesnost jednovřetenových poloautomatických soustruhů

340 Kč

ČSN ISO 6155 (200307) - červenec 2005 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro revolverové a jednovřetenové automatické soustruhy s vodorovnou osou vřetena - Zkoušky přesnosti

350 Kč

ČSN ISO 13041-1 (200308) - leden 2021 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou obrobkového vřetena (vřeten)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 13041-2 (200308) - leden 2021 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 2: Zkoušky geometrické přesnosti strojů se svislým obrobkovým vřetenem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 13041-3 (200308) - září 2014

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 3: Geometrické zkoušky pro stroje s obrácenými svislými pracovními vřeteny

440 Kč

ČSN ISO 13041-4 (200308) - červen 2005

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 4: Přesnost a opakovatelnost nastavení polohy v lineárních a otočných osách

190 Kč

ČSN ISO 13041-5 (200308) - leden 2020

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 5: Přesnost rychlostí a interpolace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 13041-6 (200308) - září 2014

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 6: Přesnost dokončovaného zkušebního kusu

230 Kč

ČSN ISO 13041-7 (200308) - červen 2005

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 7: Vyhodnocení vlastností interpolace v souřadných rovinách

190 Kč

ČSN ISO 13041-8 (200308) - červen 2005

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 8: Vyhodnocení teplotních deformací

190 Kč

ČSN ISO 3655 (200312) - květen 1991

Přejímací podmínky svislých soustruhů jedno a dvoustojanových s jednou pevnou nebo přestavitelnou upínací deskou. Obecná ustanovení a zkoušky přesnosti

340 Kč

ČSN ISO 2407 (200315) - červen 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro brusky na vnitřní broušení s vodorovnou osou vřetena - Zkoušky přesnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 7.17t

405 Kč

ČSN ISO 3875 (200316) - listopad 2020 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek vnějších bezhrotových brusek - Zkoušky přesnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 2772 (200318) - leden 2020

Přejímací podmínky svislých stojanových vrtaček - Zkoušky přesnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 2773-1 (200319) - leden 1994

Přejímací podmínky svislých vrtaček sloupových. Zkoušky přesnosti. Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti

125 Kč

ČSN ISO 2773-2 (200319) - leden 1994

Přejímací podmínky svislých vrtaček sloupových. Zkoušky přesnosti. Část 2: Zkoušky pracovní přesnosti

125 Kč

ČSN ISO 3686-1 (200320) - červenec 2005 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro souřadnicové vrtačky a vyvrtávačky s vysokou přesností se stálou výškou stolu a se svislou osou vřetena - Zkoušky přesnosti - Část 1: Jednostojanové stroje

340 Kč

ČSN ISO 3686-2 (200320) - červen 2005 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro souřadnicové vrtačky a vyvrtávačky s vysokou přesností se stálou výškou stolu a se svislou osou vřetena - Zkoušky přesnosti - Část 2: Portálové stroje s pohyblivým stolem

340 Kč

ČSN ISO 2423 (200321) - říjen 1992

Přejímací podmínky pro otočné vrtačky s výškově stavitelným ramenem. Zkoušky přesnosti

190 Kč

ČSN ISO 3070-1 (200322) - leden 2020

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 1: Stroje s pevným stojanem a pohyblivým stolem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 3070-2 (200322) - leden 2020

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 2: Stroje s pohyblivým stojanem podél osy X (podlahový typ)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 3070-3 (200322) - leden 2020

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 3: Stroje s pohyblivým stojanem a pohyblivým stolem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 3190 (200326) - duben 1992

Přejímací podmínky souřadnicových vrtaček jednovřetenových nebo s revolverovou hlavou se svislou osou vřetena. Zkoušky přesnosti

230 Kč

ČSN 20 0327 (200327) - srpen 1971

Přesnost souřadnicových vyvrtávaček

230 Kč

ČSN ISO 1701-1 (200328) - březen 2020

Podmínky zkoušek obráběcích strojů se stolem variabilní výšky - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s vodorovným vřetenem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 1701-2 (200328) - březen 2020

Podmínky zkoušek obráběcích strojů se stolem variabilní výšky - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje se svislým vřetenem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 6545 (200329) - říjen 1995

Přejímací podmínky odvalovacích frézek. Zkoušky přesnosti

440 Kč

ČSN ISO 8636-1 (200329) - červenec 2005 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek rovinných frézek - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s pevným portálem

440 Kč

ČSN ISO 8636-2 (200329) - leden 2020

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek rovinných frézek - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje s posuvným portálem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 1984-1 (200331) - červen 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek ručně ovládaných frézek se stálou výškou stolu - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s vodorovnou osou vřetena

340 Kč

ČSN ISO 1984-2 (200331) - červen 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek ručně ovládaných frézek se stálou výškou stolu - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje se svislou osou vřetena

230 Kč

ČSN ISO 2433 (200345) - červen 2005 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek hrotových brusek a hrotových univerzálních brusek s pohyblivým stolem - Zkoušky přesnosti

440 Kč

ČSN ISO 1986-1 (200346) - březen 2017 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro rovinné brusky s vodorovnou osou brousicího vřetene a s vratným pohybem stolu - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s délkou stolu do 1 600 mm

340 Kč

ČSN ISO 1985 (200347) - leden 2020 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro rovinné brusky se svislou osou brousicího vřetena a vratným pohybem stolu - Zkoušky přesnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 4703 (200348) - květen 2002

Podmínky zkoušek rovinných brusek se dvěma stojany - Stroje na broušení vodicích ploch - Zkoušky přesnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 17543-1 (200350) - leden 2021

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro univerzální hlavy - Část 1: Příslušenství hlav pro stroj s vodorovným vřetenem (vodorovná osa Z)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 10791-1 (200360) - leden 2020 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou vřetena (vodorovná osa Z)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO 10791-10 (200360) - leden 2020

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 10: Vyhodnocení tepelných deformací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 10791-2 (200360) - červen 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 2: Zkoušky geometrické přesnosti strojů se svislou osou vřetena nebo s univerzálními hlavami se svislou primární osou otáčení (svislá osa Z)

440 Kč

ČSN ISO 10791-3 (200360) - červen 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 3: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s integrovanými indexovatelnými nebo souvisle řízenými univerzálními hlavami (svislá osa Z)

550 Kč

ČSN ISO 10791-4 (200360) - červen 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 4: Přesnost a opakovatelnost nastavení polohy v lineárních a otočných osách

190 Kč

ČSN ISO 10791-5 (200360) - červen 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 5: Přesnost a opakovatelnost nastavení polohy obrobkových palet

230 Kč

ČSN ISO 10791-6 (200360) - leden 2020 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 6: Přesnost frekvence otáčení a interpolací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 10791-7 (200360) - duben 2021 nové vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 7: Přesnost dokončovaného zkušebního kusu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 10791-8 (200360) - červen 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 8: Vyhodnocení vlastností interpolace ve třech souřadných rovinách

190 Kč

ČSN ISO 10791-9 (200360) - červenec 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 9: Vyhodnocení doby výměny nástrojů a výměny palet

230 Kč

ČSN ISO 11090-1 (200370) - prosinec 2019 aktuální vydání

Podmínky zkoušek vyjiskřovacích strojů na zápustky (EDM na zápustky) - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s jedním stojanem (stroje s křížovým kluzným stolem a pevným stolem)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 11090-2 (200370) - prosinec 2019 aktuální vydání

Podmínky zkoušek vyjiskřovacích strojů na zápustky (EDM na zápustky) - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje se dvěma stojany (s kluznou hlavou)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 14137 (200371) - prosinec 2019 aktuální vydání

Podmínky zkoušek drátových vyjiskřovacích strojů (drátové EDM) - Zkoušky přesnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN 20 0390 (200390) - květen 1983

Obráběcí stroje na kovy. Měření pracovní přesnosti obráběcích strojů

125 Kč

ČSN 20 0395 (200395) - květen 1983

Obráběcí stroje na kovy. Třídění obráběcích strojů podle přesnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 7.90t

157 Kč