ČSN ISO 1985 (200347) Aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro rovinné brusky se svislou osou brousicího vřetena a vratným pohybem stolu - Zkoušky přesnosti

ČSN ISO 1985 Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro rovinné brusky se svislou osou brousicího vřetena a vratným pohybem stolu - Zkoušky přesnosti
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje, s odkazem na ISO 230-1 a ISO 230-7, zkoušky geometrické přesnosti a zkoušky obráběním pro všeobecné účely, normální přesnosti, pro ruční a číslicově řízené (NC) rovinné brusky se svislou osou brousicího vřetena a vratným pohybem stolu. Také specifikuje použitelné tolerance odpovídající výše uvedeným zkouškám.
Tato mezinárodní norma není použitelná pro rovinné brusky s pevným nebo otočným stolem nebo pro brusky mající podélný pojezd brousicího vřeteníku.
Tato mezinárodní norma se zabývá pouze ověřením geometrické přesnosti stroje. Nevztahuje se ani na zkoušky stroje za chodu (vibrace, nadměrný hluk, trhavé pohyby komponentů, atd.), ani na kontrolu jeho vlastností (jako rychlosti, posuvu, atd.), které by měly být obecně kontrolovány před zkouškami přesnosti. Tato mezinárodní norma poskytuje terminologii používanou pro hlavní komponenty stroje a označení os s odkazem na ISO 841:2001.
POZNÁMKA - Kromě termínů používaných v úředních jazycích ISO (anglický a francouzský), jsou v příloze B této mezinárodní normy uvedeny ekvivalentní termíny v německém, italském, arabském a japonském jazyce; jsou zveřejňovány v odpovědnosti národních členských orgánů za Německo (DIN), Itálii (UNI), Írán (ISIRI) a Japonsko (JISC). Nicméně, za termíny ISO však lze považovat pouze termíny uvedené v úředních jazycích ISO.

Označení ČSN ISO 1985 (200347)
Katalogové číslo 509449
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 2020
Datum účinnosti 1. 2. 2020
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135094493
Tato norma nahradila ČSN ISO 1985 (200347) z června 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)