ČSN ISO 1985 (200347) Zrušená norma

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro rovinné brusky se svislou osou brousicího vřetena a vratným pohybem stolu - Zkoušky přesnosti

ČSN ISO 1985 Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro rovinné brusky se svislou osou brousicího vřetena a vratným pohybem stolu - Zkoušky přesnosti
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje, s odkazem na ISO 230-1, zkoušky geometrické přesnosti a zkoušky obráběním rovinných brusek se svislou osou brousicího vřetena a vratným pohybem stolu, normální přesnosti pro všeobecné použití. Tato mezinárodní norma rovněž udává příslušné tolerance pro výše zmíněné zkoušky.
Tato mezinárodní norma neplatí pro rovinné brusky s pevným nebo otočným stolem nebo pro brusky mající podélný pojezd brousicího vřeteníku. Tato mezinárodní norma se zabývá pouze ověřením přesnosti strojů a nevztahuje se ani na zkoušky stroje za chodu (vibrace, nadměrný hluk, trhavé pohyby částí, atd.), ani na vlastnosti stroje (jako rychlosti, posuvy, atd.), protože tyto zkoušky jsou obvykle prováděny před zkouškami přesnosti.

Označení ČSN ISO 1985 (200347)
Katalogové číslo 72535
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2005
Datum účinnosti 1. 7. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963725352
Norma byla zrušena k 1. 2. 2020
a nahrazena ČSN ISO 1985 (200347)
Tato norma nahradila ČSN ISO 1985 (200347) z května 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)