ČSN ISO 3875 (200316) Nové vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek vnějších bezhrotových brusek - Zkoušky přesnosti

ČSN ISO 3875 Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek vnějších bezhrotových brusek - Zkoušky přesnosti
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje, s odkazem na ISO 230-1 a ISO 230-7, zkoušky geometrické přesnosti a zkoušky obráběním a zkoušky přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy os pro všeobecné účely a normální přesnosti ručních a číslicově řízených (NC) vnějších bezhrotových brusek. Také specifikuje použitelné tolerance odpovídající výše uvedeným zkouškám.
Tento dokument se zabývá pouze ověřením přesnosti stroje. Nevztahuje se ani na zkoušky stroje za chodu (vibrace, nadměrný hluk, trhavé pohyby komponentů, atd.), ani na kontrolu jeho vlastností (jako rychlosti, posuvu, atd.), které by měly být obecně kontrolovány před zkouškami přesnosti stroje.
Tento dokument poskytuje terminologii používanou pro hlavní komponenty stroje a označení os s odkazem na ISO 841.
POZNÁMKA - Kromě termínů používaných v úředních jazycích ISO (anglický a francouzský), jsou v tomto dokumentu uvedeny ekvivalentní termíny v německém, italském, japonském a arabském jazyce. Jsou zveřejňovány v odpovědnosti národních členských orgánů za Německo (DIN), Itálii (UNI), Japonsko (JISC) a Írán (ISIRI). Nicméně, za termíny ISO však lze považovat pouze termíny uvedené v úředních jazycích ISO.

Označení ČSN ISO 3875 (200316)
Katalogové číslo 511248
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 2020
Datum účinnosti 1. 12. 2020
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135112487
Tato norma nahradila ČSN ISO 3875 (200316) z června 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)