ČSN ISO 3070-2 (200322)

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 2: Stroje s pohyblivým stojanem podél osy X (podlahový typ)

ČSN ISO 3070-2 Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 2: Stroje s pohyblivým stojanem podél osy X (podlahový typ)
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 3070 specifikuje, s odkazem na ISO 230-1, ISO 230-2 a ISO 230-7, geometrické zkoušky, zkoušky vřetena a zkoušky pro kontrolu přesnosti a opakovatelnosti polohování pomocí číslicového řízení vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem, které mají pohyblivý stojan podél osy X a také specifikuje použitelné tolerance odpovídající všeobecným účelům, normální přesnosti strojů.
Tento typ strojů je obvykle vybaven posuvnými vyvrtávacími vřeteny a může být vybaven univerzálními vřeteníky následujících typů, na jejichž podmínky se vztahuje ISO 17543-1:
- pevná nebo indexovací hlava s pomocným vřetenem (vřeteny) pravoúhlým k ose Z, s nebo bez jednoho vřetena rovnoběžného s osou Z;
- 45° dělená indexovací hlava, s mechanickým indexováním různých úhlových poloh dvou těl (např. Hirthovy spojky);
- 45° dělená souvislá hlava, vybavená plynulým polohováním dvou číslicově řízených os;
- otočná hlava, s dvěma číslicově řízenými otočnými osami kolmými na sebe.
Zkušební podmínky pro příslušenství lícní desky jsou specifikovány v příloze B.
Tato část ISO 3070 se týká strojů, které mají pohyblivý stojan na loži (osa X), svislý pohyb vřeteníku na stojanu (osa Y), axiální pohyb smykadla (osa Z), axiální pohyb vyvrtávacího vřetena (osa W), a mnoho případech jeden nebo více stolů pohybujících se na loži rovnoběžně s vřetenem (osa R) a otočné okolo svislé osy (osa B).
Tato část ISO 3070 se zabývá pouze ověřením geometrické přesnosti stroje. Nevztahuje se ani na zkoušky stroje za chodu (např. vibrace, nadměrný hluk, trhavé pohyby komponentů), ani na kontrolu vlastností stroje (např. rychlosti, posuvu), které by měly být obecně kontrolovány před zkouškami přesnosti.

Označení ČSN ISO 3070-2 (200322)
Katalogové číslo 509437
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 1. 2020
Datum účinnosti 1. 2. 2020
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8596135094370
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 3070-1 (200322)
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 1: Stroje s pevným stojanem a pohyblivým stolem

ČSN ISO 3070-3 (200322)
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 3: Stroje s pohyblivým stojanem a pohyblivým stolem