ČSN ISO 230-6 (200300)

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 6: Určení přesnosti nastavení polohy na diagonálách tělesa a stěn (Zkouška diagonálního přestavení)

ČSN ISO 230-6 Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 6: Určení přesnosti nastavení polohy na diagonálách tělesa a stěn (Zkouška diagonálního přestavení)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 230 specifikuje zkoušky diagonálního přestavení, které umožňují odhadnutí volumetrických vlastností obráběcího stroje. Úplné vyzkoušení volumetrických vlastností obráběcího stroje je obtížný a časově náročný proces. Zkoušky diagonálního přestavení redukují čas a cenu spojenou se zkouškami volumetrických vlastností.
Zkouška diagonálního přestavení není diagnostickou zkouškou, ačkoliv z výsledků mohou být někdy možné závěry diagnostického charakteru. Zejména jsou-li zahrnuty zkoušky na diagonálách stěn je možné přímé měření kolmosti os. Zkoušky diagonálního přestavení na diagonálách tělesa mohou být doplněny zkouškami na diagonálách stěn, zkouškami na přímkách rovnoběžných se souřadnými osami podle ISO 230-2, nebo vyhodnocením kruhových interpolací ve třech souřadných rovinách, jak je definováno v ISO 230-4.
Zkoušky diagonálního přestavení mohou být použity pro účely přejímky a pro znovuověření vlastností stroje v případě, že parametry zkoušky jsou použity pro porovnání.

Označení ČSN ISO 230-6 (200300)
Katalogové číslo 67978
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2003
Datum účinnosti 1. 10. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963679785
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 230-1 (200300)
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za kvazistatických podmínek

ČSN ISO 230-10 (200300)
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 10: Určení měřicích vlastností snímacích systémů číslicově řízených obráběcích strojů

ČSN ISO 230-12 (200300)
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 12: Přesnost dokončovaných zkušebních obrobků

ČSN ISO 230-2 (200300)
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 2: Určení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách

ČSN ISO 230-3 (200300)
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 3: Určení tepelných vlivů

ČSN ISO 230-4 (200300)
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 4: Zkoušky kruhové interpolace u číslicově řízených obráběcích strojů

ČSN ISO 230-5 (200300)
Zkušební předpisy pro obráběcí stroje - Část 5: Určení emise hluku

ČSN ISO 230-7 (200300)
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 7: Geometrická přesnost os otáčení

foo