ČSN ISO 230-7 (200300) Aktuální vydání

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 7: Geometrická přesnost os otáčení

ČSN ISO 230-7 Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 7: Geometrická přesnost os otáčení
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 230 je zaměřena na normalizování metod specifikace a zkoušek geometrické přesnosti os otáčení použitých v obráběcích strojích. Jednotky vřeten, otočné hlavy, a rotující a naklápěcí stoly obráběcích strojů vytvářejí osy otáčení, které také mají nechtěné pohyby v prostoru jako výsledek vícenásobných zdrojů chyb.
Tato část ISO 230 pokrývá následující osy otáčení:
- chybné pohyby os otáčení;
- posuny os vyvolané rychlostí.
Další důležité vlastnosti os otáčení, jako teplotně ovlivněné posuvy os a posuvy os vyvolané změnami teploty environmentu, jsou pojednány v ISO 230-3.
Tato část ISO 230 nepokrývá následující vlastnosti vřeten:
- přesnost úhlového polohování (viz ISO 230-1 a ISO 230-2);
- házení povrchů a komponentů (viz ISO 230-1);
- specifikace rozhraní nástrojových držáků;
- měření inerciálních vibrací (viz ISO/TR 230-8);
- měření hluku (viz ISO 230-5);
- rozsah a přesnost rychlosti otáčení (viz ISO 10791-6 a ISO 13041-6);
- měření vyvážení nebo metody (viz ISO 1940-1 a ISO 6103);
- ztráta běhu naprázdno (ztráta výkonu);
teplotní vlivy (viz ISO 230-3).

Označení ČSN ISO 230-7 (200300)
Katalogové číslo 509439
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 2. 2020
Datum účinnosti 1. 3. 2020
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 98 stran formátu A4
EAN kód 8596135094394
Tato norma nahradila ČSN ISO 230-7 (200300) z dubna 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 230-1 (200300)
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za kvazistatických podmínek

ČSN ISO 230-10 (200300)
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 10: Určení měřicích vlastností snímacích systémů číslicově řízených obráběcích strojů

ČSN ISO 230-2 (200300)
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 2: Určení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách

ČSN ISO 230-3 (200300)
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 3: Určení tepelných vlivů

ČSN ISO 230-4 (200300)
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 4: Zkoušky kruhové interpolace u číslicově řízených obráběcích strojů

ČSN ISO 230-5 (200300)
Zkušební předpisy pro obráběcí stroje - Část 5: Určení emise hluku

ČSN ISO 230-6 (200300)
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 6: Určení přesnosti nastavení polohy na diagonálách tělesa a stěn (Zkouška diagonálního přestavení)