ČSN ISO 230-12 (200300)

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 12: Přesnost dokončovaných zkušebních obrobků

ČSN ISO 230-12 Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 12: Přesnost dokončovaných zkušebních obrobků
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje metody pro stanovení obráběcích zkoušek pro výrobu přesných zkušebních obrobků a pro vyhodnocení vlivu kvazistatických geometrických chyb lineárních os a rotačních os a vlivu chyby synchronizace současně řízených vícenásobných os. I přesto, že kvazistatické geometrické chyby jsou často hlavními vlivy na geometrické chyby dokončovaných zkušebních obrobků, jiné faktory např. chyba dynamického pohybu po dráze, může mít také významný vliv.
Tento dokument popisuje příklady geometrie zkušebního obrobku použitelné pro jednotlivé obráběcí stroje, možné vlivy na chyby obrábění, odchylky, které mají být měřeny a měřicí přístroje. Objasnění možných vlivů na chyby obrábění v každé zkoušce obrábění poskytuje tento dokument návod výrobcům obráběcích strojů tak, aby bylo možné zvolit správné zkoušky obrábění pro vyhodnocení výkonnosti obráběcího stroje ve specifikovaných aplikacích obrábění.
Zkoušky obrábění pro vyhodnocení geometrické přesnosti samostatného povrchu jsou popsány v kapitole 5 a zkoušky vyhodnocení geometrického vztahu více prvků obránění jsou popsány v kapitole 6. Kapitola 7 uvádí zkoušky obrábění pro jiné účely: zkoušky obrábění pro vyhodnocení krátkodobé způsobilosti (7.2) a zkoušky obrábění pro vyhodnocení tepelného vlivu (7.3).

Označení ČSN ISO 230-12 (200300)
Katalogové číslo 517137
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 6. 2023
Datum účinnosti 1. 7. 2023
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8596135171378
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 230-1 (200300)
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za kvazistatických podmínek

ČSN ISO 230-10 (200300)
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 10: Určení měřicích vlastností snímacích systémů číslicově řízených obráběcích strojů

ČSN ISO 230-2 (200300)
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 2: Určení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách

ČSN ISO 230-3 (200300)
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 3: Určení tepelných vlivů

ČSN ISO 230-4 (200300)
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 4: Zkoušky kruhové interpolace u číslicově řízených obráběcích strojů

ČSN ISO 230-5 (200300)
Zkušební předpisy pro obráběcí stroje - Část 5: Určení emise hluku

ČSN ISO 230-6 (200300)
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 6: Určení přesnosti nastavení polohy na diagonálách tělesa a stěn (Zkouška diagonálního přestavení)

ČSN ISO 230-7 (200300)
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 7: Geometrická přesnost os otáčení

foo