ČSN ISO 10791-1 (200360) Aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou vřetena (vodorovná osa Z)

ČSN ISO 10791-1 Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou vřetena (vodorovná osa Z)
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 10791 specifikuje, s odkazem na ISO 230-1, geometrické zkoušky pro obráběcí centra (nebo případně jiných číslicově řízených strojů) s vodorovným vřetenem (tj. s vodorovnou osou Z).
Tato část ISO 10791 platí pro obráběcí centra, která mají tři číselně řízené lineární osy (osa X až do délky 5 000 mm, osa Y až do délky 3 200 mm, a osa Z až do délky 2 000 mm), ale týká se také doplňkových pohybů, jako je otáčení, naklápění a otočných stolů. Pohyby jiné než uvedené jsou považovány za speciální prvky a příslušné zkoušky nejsou zahrnuty v této části ISO 10791.
Tato část ISO 10791 zohledňuje v přílohách A až D čtyři možné typy stolů, pevné a otočné, jak je popsáno níže:
- Příloha A: vodorovné neotočné stoly;
- Příloha B: stoly otočné okolo svislé osy B';
- Příloha C: stoly otočné okolo svislé osy B' a naklápěcí okolo vodorovné osy A';
- Příloha D: stoly otočné okolo vodorovné osy A' a otočné okolo svislé osy B'.
Tato část ISO 10791 nezohledňuje pomocné vřeteníky, na které se vztahuje ISO 17543-1:- .
Tato část ISO 10791 se zabývá pouze ověřením geometrické přesnosti stroje a nevztahuje se na zkoušky stroje za chodu, které by měly být obecně kontrolovány samostatně. Zkoušky, které se netýkají čistě geometrické přesnosti stroje, jsou řešeny v jiných částech ISO 10791, jak je uvedeno v předmluvě.

Označení ČSN ISO 10791-1 (200360)
Katalogové číslo 509443
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 1. 2020
Datum účinnosti 1. 2. 2020
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 96 stran formátu A4
EAN kód 8596135094431
Tato norma nahradila ČSN ISO 10791-1 (200360) z června 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 10791-10 (200360)
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 10: Vyhodnocení tepelných deformací

ČSN ISO 10791-2 (200360)
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 2: Zkoušky geometrické přesnosti strojů se svislou osou vřetena nebo s univerzálními hlavami se svislou primární osou otáčení (svislá osa Z)

ČSN ISO 10791-3 (200360)
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 3: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s integrovanými indexovatelnými nebo souvisle řízenými univerzálními hlavami (svislá osa Z)

ČSN ISO 10791-4 (200360)
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 4: Přesnost a opakovatelnost nastavení polohy v lineárních a otočných osách

ČSN ISO 10791-5 (200360)
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 5: Přesnost a opakovatelnost nastavení polohy obrobkových palet

ČSN ISO 10791-6 (200360)
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 6: Přesnost frekvence otáčení a interpolací

ČSN ISO 10791-7 (200360)
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 7: Přesnost dokončovaného zkušebního kusu

ČSN ISO 10791-8 (200360)
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 8: Vyhodnocení vlastností interpolace ve třech souřadných rovinách

ČSN ISO 10791-9 (200360)
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 9: Vyhodnocení doby výměny nástrojů a výměny palet