ČSN ISO 10791-8 (200360) Aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 8: Vyhodnocení vlastností interpolace ve třech souřadných rovinách

ČSN ISO 10791-8 Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 8: Vyhodnocení vlastností interpolace ve třech souřadných rovinách
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 10791 specifikuje metodu ověření vlastností interpolace obráběcích center (nebo číslicově řízených frézek atd., pokud je to použitelné) pomocí zkoušek kruhové interpolace ve třech souřadných rovinách (XY, YZ a XZ) a vyhodnocením radiální úchylky F a úchylky kruhovitosti G podle ISO 230-4.
Účelem zkoušek kruhové interpolace, popsaných v této části ISO 10791, je ověřit kruhový pohyb
- pouze v jedné poloze v každé souřadné rovině stroje,
- při jedné rychlosti posuvu a
- při jednom opakování měření v opačném smyslu výsledného pohybu.
Účelem této části ISO 10791 není zjistit prostředky pro analýzu příčin zjištěných úchylek kruhovitosti ale pouze nabídnout uživateli metodu pro periodické ověření obráběcího stroje. Doporučuje se provést zkoušky, uvedené v této části ISO 10791, ihned po uspokojivých přejímacích zkouškách stroje a výsledky těchto zkoušek použít jako základ pro porovnání výsledků periodických zkoušek. Proto musí být akceptovatelné úchylky od prvních výsledků stanoveny uživatelem.
Jsou-li zkoušky použity pro účely přejímky, musí se dodavatel/výrobce dohodnout s uživatelem na specifických průměrech, rychlostech posuvu a tolerancích, které budou při zkoušce uplatněny.

Označení ČSN ISO 10791-8 (200360)
Katalogové číslo 72520
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 2005
Datum účinnosti 1. 7. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963725208
Tato norma nahradila ČSN ISO 10791-8 (200360) z května 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 10791-1 (200360)
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou vřetena (vodorovná osa Z)

ČSN ISO 10791-10 (200360)
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 10: Vyhodnocení tepelných deformací

ČSN ISO 10791-2 (200360)
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 2: Zkoušky geometrické přesnosti strojů se svislou osou vřetena nebo s univerzálními hlavami se svislou primární osou otáčení (svislá osa Z)

ČSN ISO 10791-3 (200360)
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 3: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s integrovanými indexovatelnými nebo souvisle řízenými univerzálními hlavami (svislá osa Z)

ČSN ISO 10791-4 (200360)
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 4: Přesnost a opakovatelnost nastavení polohy v lineárních a otočných osách

ČSN ISO 10791-5 (200360)
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 5: Přesnost a opakovatelnost nastavení polohy obrobkových palet

ČSN ISO 10791-6 (200360)
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 6: Přesnost frekvence otáčení a interpolací

ČSN ISO 10791-7 (200360)
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 7: Přesnost dokončovaného zkušebního kusu

ČSN ISO 10791-9 (200360)
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 9: Vyhodnocení doby výměny nástrojů a výměny palet