ČSN ISO 10791-6 (200360) Aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 6: Přesnost frekvence otáčení a interpolací

ČSN ISO 10791-6 Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 6: Přesnost frekvence otáčení a interpolací
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 10791 specifikuje, s odkazem na ISO 230-1 a ISO 230-4, určité kinematické zkoušky obráběcích center, týkající se frekvence otáčení vřetena, posuvu a přesnosti dráhy opsaných současným pohybem dvou nebo více číslicově řízených (NC) lineárních os a/nebo os otáčení.
Tato část ISO 10791 platí pro obráběcí centra, která mají tři číselně řízené lineární osy (X, Y a Z) a navíc jednu nebo dvě osy otáčení (A, B nebo C). Pohyby jiné než uvedené jsou považovány za speciální prvky a příslušné zkoušky nejsou v této části ISO 10791 zahrnuty.
Tato část ISO 10791 se zabývá pouze ověřením kinematické přesnosti stroje a nevztahuje se na zkoušky stroje za chodu, např. vibrace, nadměrný hluk, atd., které by měly být obecně kontrolovány samostatně.
Zkoušky popsané v této části ISO 10791 jsou také použitelné, zcela nebo částečně, na základě specifické dohody mezi výrobcem/dodavatelem a uživatelem, na číslicově řízené frézky a vyvrtávačky, pokud je jejich uspořádání, komponenty a pohyby kompatibilní se zkouškami zde popsanými.

Označení ČSN ISO 10791-6 (200360)
Katalogové číslo 509444
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 1. 2020
Datum účinnosti 1. 2. 2020
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8596135094448
Tato norma nahradila ČSN ISO 10791-6 (200360) z června 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 10791-1 (200360)
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou vřetena (vodorovná osa Z)

ČSN ISO 10791-10 (200360)
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 10: Vyhodnocení tepelných deformací

ČSN ISO 10791-2 (200360)
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 2: Zkoušky geometrické přesnosti strojů se svislou osou vřetena nebo s univerzálními hlavami se svislou primární osou otáčení (svislá osa Z)

ČSN ISO 10791-3 (200360)
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 3: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s integrovanými indexovatelnými nebo souvisle řízenými univerzálními hlavami (svislá osa Z)

ČSN ISO 10791-4 (200360)
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 4: Přesnost a opakovatelnost nastavení polohy v lineárních a otočných osách

ČSN ISO 10791-5 (200360)
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 5: Přesnost a opakovatelnost nastavení polohy obrobkových palet

ČSN ISO 10791-7 (200360)
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 7: Přesnost dokončovaného zkušebního kusu

ČSN ISO 10791-8 (200360)
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 8: Vyhodnocení vlastností interpolace ve třech souřadných rovinách

ČSN ISO 10791-9 (200360)
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 9: Vyhodnocení doby výměny nástrojů a výměny palet