ČSN ISO 17543-1 (200350)

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro univerzální hlavy - Část 1: Příslušenství hlav pro stroj s vodorovným vřetenem (vodorovná osa Z)

ČSN ISO 17543-1 Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro univerzální hlavy - Část 1: Příslušenství hlav pro stroj s vodorovným vřetenem (vodorovná osa Z)
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje, s odkazem na soubor ISO 230, některé skupiny zkoušek přídavných hlav používaných na obráběcích centrech nebo číslicově řízených frézkách, atd., kde je to vhodné, s vodorovným vřetenem (tj. vodorovnou osou Z). Zkoušky uvažované v tomto dokumentu jsou také použitelné pro ruční indexovací hlavy.
Tento dokument stanoví tolerance nebo maximální přijatelné hodnoty pro výsledky zkoušky odpovídající hlavám pro všeobecné použití a normální přesnost používané na různých typech strojů.
Tento dokument specifikuje několik sad postupů pro geometrické zkoušky, které lze provádět na různých typech hlav pro srovnání, přejímku, údržbu, seřízení nebo pro jakýkoli jiný účel.
Brousicí hlavy a čelní hlavy nejsou zahrnuty do předmětu tohoto dokumentu.
Tento dokument se zabývá pouze ověřením geometrické přesnosti a přesnosti polohování přídavných hlav a nevztahuje se na:
- provozní zkoušení hlavy (hlav) stroje (např. vibrace, abnormální hluk, trhavé pohyby komponentů);
- charakteristiky hlavy (hlav) stroje (např. rychlosti, posuvy a zrychlení), které jsou obecně kontrolovány samostatně; nebo
- ověření schopnosti obrábění pod napětím.
Zkoušky týkající se přesnosti hotových zkušebních kusů se zabývají další ISO normy.

Označení ČSN ISO 17543-1 (200350)
Katalogové číslo 511657
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 1. 2021
Datum účinnosti 1. 2. 2021
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8596135116577
Dostupnost skladem (tisk na počkání)