ICS 25.080.20 - Vyvrtávačky a frézky

ČSN ISO 3686-1 (200320) - červenec 2005 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro souřadnicové vrtačky a vyvrtávačky s vysokou přesností se stálou výškou stolu a se svislou osou vřetena - Zkoušky přesnosti - Část 1: Jednostojanové stroje

340 Kč

ČSN ISO 3686-2 (200320) - červen 2005 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro souřadnicové vrtačky a vyvrtávačky s vysokou přesností se stálou výškou stolu a se svislou osou vřetena - Zkoušky přesnosti - Část 2: Portálové stroje s pohyblivým stolem

340 Kč

ČSN ISO 3070-1 (200322) - leden 2020

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 1: Stroje s pevným stojanem a pohyblivým stolem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 3070-2 (200322) - leden 2020

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 2: Stroje s pohyblivým stojanem podél osy X (podlahový typ)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 3070-3 (200322) - leden 2020

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 3: Stroje s pohyblivým stojanem a pohyblivým stolem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN 20 0327 (200327) - srpen 1971

Přesnost souřadnicových vyvrtávaček

230 Kč

ČSN ISO 1701-1 (200328) - březen 2020

Podmínky zkoušek obráběcích strojů se stolem variabilní výšky - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s vodorovným vřetenem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 1701-2 (200328) - březen 2020

Podmínky zkoušek obráběcích strojů se stolem variabilní výšky - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje se svislým vřetenem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 6545 (200329) - říjen 1995

Přejímací podmínky odvalovacích frézek. Zkoušky přesnosti

440 Kč

ČSN ISO 8636-1 (200329) - červenec 2005 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek rovinných frézek - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s pevným portálem

440 Kč

ČSN ISO 8636-2 (200329) - leden 2020

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek rovinných frézek - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje s posuvným portálem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 1984-1 (200331) - červen 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek ručně ovládaných frézek se stálou výškou stolu - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s vodorovnou osou vřetena

340 Kč

ČSN ISO 1984-2 (200331) - červen 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek ručně ovládaných frézek se stálou výškou stolu - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje se svislou osou vřetena

230 Kč

ČSN 20 0462 (200462) - duben 1989

Obráběcí stroje na kovy. Stroje pro vrtání a vyvrtávání. Řady velikostí

125 Kč

ČSN 20 0463 (200463) - duben 1989

Obráběcí stroje na kovy. Stroje pro frézování. Řady velikostí

32 Kč

ČSN 20 0467 (200467) - duben 1989

Obráběcí stroje na kovy. Stroje na ozubení. Řady velikostí

32 Kč

ČSN 20 0468 (200468) - duben 1989

Obráběcí stroje na kovy. Stroje na závity. Řady velikostí

32 Kč

ČSN EN 16564 (278001) - červenec 2015

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro řezací/frézovací stroje včetně číslicově řízených (NC/CNC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61029-2-8 (361581) - červen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-8: Zvláštní požadavky na jednovřetenové svislé stolní frézky

350 Kč

ČSN ISO 7948 (496216) - červen 1997

Dřevozpracující zařízení - Horní kopírovací frézky - Terminologie a přejímací podmínky

190 Kč