ČSN ISO 3534-2 (010216) Zrušená norma

Statistika - Slovník a značky. Část 2: Statistické řízení jakosti

ČSN ISO 3534-2 Statistika - Slovník a značky. Část 2: Statistické řízení jakosti
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3534/2:1993. Tato norma je jednou ze tří norem, které nahradí starší ISO 3534:1977 a bude se skládat ze tří částí: Část 1: Pravděpodobnost a obecné statistické termíny (v současnosti v návrhu). Část 2: Statistické řízení jakosti (při překladu jsou údajně doplňovány názvy v češtině a slovenštině). Část 3: Navrhování experimentů. Příloha A tvoří nedílnou součást této části ISO 3534. Tato druhá část definuje termíny používané v oblasti statistického řízení jakosti, které lze užívat v návrzích jiných mezinárodních norem. Termíny jsou uspořádány do následujících hlavních oddílů: Obecné statistické termíny a termíny z oblasti řízení jakosti; termíny z oblasti tvorby výběru a výběrových přejímek; termíny vztahující se k mírám (ukazatelům) procesu. Termíny jsou v této druhé části ISO 3534 uspořádány analyticky a navíc jsou poskytnuty jejich abecední seznamy v angličtině a francouzštině. Příloha A obsahuje seznam značek a zkratek použitelných v této části ISO 3534. Norma má neobvyklou strukturu, celý text je ve dvou paralelních sloupcích: česky, anglicky. U každého termínu je nejen definice, ale řada poznámek a příkladů, tedy rozsáhlý text. Odborné termíny jsou tedy uvedeny v češtině, v angličtině. Ve stejných jazycích jsou i definice. Norma obsahuje cca 200 hesel. ČSN ISO 3534/2 (01 0216) byla vydána v prosinci 1994. Nahradila díly 1 až 3 ČSN 01 0215 z 11.8.1986 a společně a ČSN ISO 3534-1 ji ruší zcela.

Označení ČSN ISO 3534-2 (010216)
Katalogové číslo 16678
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 1994
Datum účinnosti 1. 1. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963166780
Norma byla zrušena k 1. 10. 2010
a nahrazena ČSN ISO 3534-2 (010216)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 3534-1 (010216)
Statistika - Slovník a značky - Část 1: Obecné statistické termíny a termíny používané v pravděpodobnosti

ČSN ISO 3534-3 (010216)
Statistika - Slovník a značky - Část 3: Navrhování experimentů