ICS 01.040.03 - Sociologie. Služby. Organizace podniků a management. Administrativa. Doprava (názvosloví)

ČSN EN ISO/IEC 17000 (010106) - prosinec 2020 nové vydání

Posuzování shody - Slovník a základní principy

440 Kč

ČSN 01 0111 (010111) - červenec 1969

Názvosloví metod síťové analýzy

340 Kč

ČSN EN 1325 (010120) - prosinec 2014

Hodnotový management - Slovník - Termíny a definice

230 Kč

ČSN ISO 3534-1 (010216) - duben 2010 aktuální vydání

Statistika - Slovník a značky - Část 1: Obecné statistické termíny a termíny používané v pravděpodobnosti

590 Kč

ČSN ISO 3534-2 (010216) - září 2010 aktuální vydání

Statistika - Slovník a značky - Část 2: Aplikovaná statistika

770 Kč

ČSN ISO 3534-3 (010216) - prosinec 2019

Statistika - Slovník a značky - Část 3: Navrhování experimentů

770 Kč

ČSN ISO 11843-1 (010240) - říjen 1998

Detekční schopnost - Část 1: Termíny a definice

230 Kč

ČSN EN ISO 9000 (010300) - březen 2016 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník

590 Kč

TNI 01 0350 (010350) - srpen 2010

Management rizik - Slovník (Pokyn 73)

230 Kč

ČSN ISO 55000 (010375) - květen 2015

Management aktiv - Přehled, zásady a terminologie

350 Kč

ČSN EN 13306 (010660) - říjen 2018 aktuální vydání

Údržba - Terminologie údržby

550 Kč

ČSN EN 15900 (011502) - prosinec 2010

Energetické služby pro zlepšování energetické účinnosti - Definice a požadavky

190 Kč

ČSN EN ISO 22300 (012301) - červen 2020 aktuální vydání

Bezpečnost a odolnost - Slovník

550 Kč

ČSN 01 8500 (018500) - srpen 1988

Základní názvosloví v dopravě

550 Kč

ČSN 26 9375 (269375) - prosinec 1995

Terminologie kombinované dopravy

340 Kč

ČSN EN 13816 (269389) - březen 2003

Doprava - Logistika a služby - Veřejná přeprava osob - Definice jakosti služby, cíle a měření

350 Kč

ČSN EN 16575 (659801) - srpen 2017 aktuální vydání

Produkty z biologického materiálu - Slovník

190 Kč

ČSN EN ISO 18513 (761101) - červen 2004

Služby cestovního ruchu - Hotely a ostatní kategorie turistického ubytování - Terminologie

230 Kč

ČSN 76 1110 (761110) - říjen 2016 aktuální vydání

Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zařízení - Kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel

440 Kč

ČSN EN 13809 (761201) - leden 2004

Služby cestovního ruchu - Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) - Terminologie

340 Kč

ČSN EN 15602 (761701) - září 2008 aktuální vydání

Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Terminologie

230 Kč

ČSN 76 1702 (761702) - listopad 2014

Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Fyzická ostraha - Požadavky

230 Kč

ČSN EN 15707 (761801) - květen 2009

Analýza tiskových médií - Slovník a požadavky na služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14943 (762000) - srpen 2006

Přepravní služby - Logistika - Slovník

945 Kč

ČSN EN ISO 41011 (762102) - listopad 2018

Facility management - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16310 (763301) - září 2013

Inženýrské služby - Terminologie popisující inženýrské služby pro budovy, infrastrukturu a průmyslová zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16311 (763302) - září 2013

Inženýrské služby - Terminologie popisující inženýrské služby pro průmyslové produkty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč