ČSN IEC 601-2-14 (364800) Zrušená norma

Zdravotnické elektrické přístroje. Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost elektrokonvulzivních terapeutických přístrojů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 601-2-14:1989 a zavádí harmonizační dokument HD 395.2.14 S1:1989, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 601-2-14:1989. Tato zvláštní norma mění a doplňuje IEC 601-1 (první vydání 1977): Bezpečnost zdravotnických elektrických přístrojů. Část 1: Všeobecné požadavky (dále pouze všeobecná norma). Požadavky této zvláštní normy mají přednost před požadavky, uvedenými ve všeobecné normě. Tato norma specifikuje požadavky na bezpečnost elektrokonvulzivních terapeutických přístrojů, které takto definuje v čl.2.1.101 Elektrokonvulzivní terapeutický přístroj: Přístroj s příslušenstvím, určený k aplikaci elektrické energie pomocí elektrod, které jsou v přímém styku s hlavou pacienta, sloužící k léčení některých psychických poruch. Jde tedy o přístroje, které mohou znamenat nezanedbatelné riziko pro pacienta. Proto kromě rozvedení obvyklých oddílů normy, zejména elektrická pevnost (kap. 20), dále selhání lidského činitele (kap. 46) a další, je k normě připojena příloha AA, obsahující podrobnější zdůvodnění vybraných požadavků normy. ČSN IEC 601-2-14 (36 4800) byla vydána v prosinci 1994.

Označení ČSN IEC 601-2-14 (364800)
Katalogové číslo 16966
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1994
Datum účinnosti 1. 1. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963169668
Norma byla zrušena k 1. 3. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60601-1-1 ed. 2 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - Skupinová norma: Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů

ČSN EN 60601-1-4 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 4. skupinová norma: Programovatelné zdravotnické elektrické systémy

ČSN EN 60601-2-40 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-40: Zvláštní požadavky na bezpečnost elektromyografů a vyhodnocovačů evokovaných potenciálů

ČSN EN 60601-3-1 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 3-1: Základní požadavky na vlastnosti transkutánních monitorů parciálního tlaku kyslíku a oxidu uhličitého

ČSN EN IEC 60601-2-76 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-76: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro koagulaci nízkoenergetickým ionizovaným plynem