ČSN IEC 747-10 (358797) Zrušená norma

Polovodičové součástky. Část 10: Kmenová specifikace pro diskrétní součástky a integrované obvody

ČSN IEC 747-10 Polovodičové součástky. Část 10: Kmenová specifikace pro diskrétní součástky a integrované obvody
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma tvoří součást Systému IEC pro určování jakosti součástek pro elektroniku (IECQ). Tato norma je kmenovou specifikací pro polovodičové součástky: diskrétní součástky a integrované obvody včetně mnohočipových integrovaných obvodů, ale mimo hybridní obvody. Definuje obecné postupy pro vyhodnocování jakosti, používané v systému IECQ a udává všeobecná pravidla pro:
- metody měření elektrických parametrů;
- klimatické a mechanické zkoušky;
- zkoušky trvanlivosti. Tato norma musí být doplněna schválenými dílčími, rodovými a vzorovými předmětovými specifikacemi, tam kde existují, vhodnými pro určité jednotlivé typy součástek.

Označení ČSN IEC 747-10 (358797)
Katalogové číslo 16538
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 1994
Datum účinnosti 1. 1. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963165387
Změny a opravy A3 7.97t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60747-15 ed. 2 (358797)
Polovodičové součástky - Diskrétní součástky - Část 15: Polovodičové výkonové součástky s izolovaným pouzdrem

ČSN EN 60747-16-1 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-1: Mikrovlnné integrované obvody - Zesilovače

ČSN EN 60747-16-10 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-10: Program schvalování technologie (TAS) pro monolitické mikrovlnné integrované obvody

ČSN EN 60747-16-3 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-3: Mikrovlnné integrované obvody - Měniče kmitočtu

ČSN EN 60747-16-4 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-4: Mikrovlnné integrované obvody - Spínače

ČSN EN 60747-16-5 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-5: Mikrovlnné integrované obvody - Oscilátory

ČSN EN 60747-5-2 (358797)
Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-2: Optoelektronické součástky - Základní mezní a charakteristické hodnoty

ČSN EN 60747-5-3 (358797)
Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-3: Optoelektronické součástky - Metody měření

ČSN EN 60747-5-5 (358797)
Polovodičové součástky - Diskrétní součástky - Část 5-5: Optoelektronické součástky - Fotoelektrické vazební členy

ČSN EN IEC 60747-16-6 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-6: Mikrovlnné integrované obvody - Násobiče kmitočtu