ČSN EN 60570 (360611) Zrušená norma

Světelný přípojnicový rozvod

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60 570:1993 včetně opravenky z 12:1993. Platí pro světelné přípojnicové rozvody se dvěma nebo více svorkami pro připojení svítidel k elektrickému napájení, z nichž jedna je na jmenovité napětí nepřevyšující 440 V proti zemnicím svorkám (třída I) a na jmenovitý proud nepřevyšující 16 A pro každý vodič nebo na jmenovitý SELV nepřevyšující 25 V bez zemnění (třída III) a na jmenovitý proud nepřevyšující 25 A pro každý vodič. Světelný přípojnicový rozvod má též odpovídat mechanické pevnosti svítidel. Platí pro světelné přípojnicové rozvody pro běžné vnitřní použití na stěnách a stropech. Tyto světelné přípojnicové rozvody nejsou určené do prostorů s převládajícími speciálními podmínkami, např. do lodí, vozidel apod. a pro nebezpečné prostředí, např. s možností výbuchu. Tato norma má být používána spolu s EN 60 598-1 (ČSN 36 0600-1), na kterou jsou uváděny odkazy. Norma se týká především elektrické bezpečnosti, světelně technické otázky neřeší. ČSN EN 60570 (36 0611) byla vydána v prosinci 1994.

Označení ČSN EN 60570 (360611)
Katalogové číslo 16996
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1994
Datum účinnosti 1. 1. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963169965
Norma byla zrušena k 1. 9. 2001
a nahrazena ČSN EN 60570 (360611)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)