ČSN ISO 661 (588753) Zrušená norma

Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Příprava vzorku k analýze

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 661:1989. Specifikuje postupy pro přípravu analytického vzorku z laboratorního vzorku živočišných nebo rostlinných tuků a olejů pro účely analýzy. Metoda není použitelná pro emulgované tuky jako je máslo, margarin, majonéza apod. Norma také stanovuje některé kvalitativní znaky (jakosti) významné pro hygienu výživy, popř. metody jejich zjišťování (ověřování). ČSN ISO 661 (58 8753) byla vydána v prosinci 1994.
"Změnou 1)-11/1995", vydanou v prosinci 1995, se s účinností od 1.1.1996 doplňuje označení shodnosti s EN 661:1995.

Označení ČSN ISO 661 (588753)
Katalogové číslo 17032
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 12. 1994
Datum účinnosti 1. 1. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963170329
Změny a opravy Z1 11.95t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 661 (588753)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)