ČSN ISO 6937-1 (369110) Zrušená norma

Zpracování informací. Kódované soubory znaků pro přenos textu. Část 1: Všeobecný úvod

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6937-1:1993. Tato část ISO 6937 vytváří všeobecný úvod do kódovaných souborů znaků pro přenos textu, zvláště pak: a) definuje termíny používané v této a následujících částech ISO 6937, b) popisuje obecnou strukturu kódu pro přenos textu, c) specifikuje požadavky na shodu kódové reprezentace přednášeného textu v kódovém rozhraní. ČSN ISO 6937-1 (36 9110) byla vydána v prosinci 1994.

Označení ČSN ISO 6937-1 (369110)
Katalogové číslo 16998
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1994
Datum účinnosti 1. 1. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963169989
Norma byla zrušena k 1. 4. 1998
a nahrazena ČSN ISO/IEC 6937 (369110)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 6937 (369110)
Informační technologie - Kódovaný soubor grafických znaků pro přenos textu - Latinská abeceda