ČSN ISO 31-0 (011300) Zrušená norma

Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady

ČSN ISO 31-0 Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 31-0:1992. Pod všeobecným názvem "Veličiny a jednotky" sestává ISO 31 z těchto částí: Část 0: Všeobecné zásady. Část 1: Prostor a čas. Část 2: Periodické a příbuzné jevy. Část 3: Mechanika. Část 4: Teplo. Část 5: Elektřina a magnetismus. Část 6: Světlo a příbuzná elektromagnetická záření. Část 7: Akustika. Část 8: Fyzikální chemie a molekulová fyzika. Část 9: Atomová a jaderná fyzika. Část 10: Jaderná reakce a ionizující záření. Část 11: Matematická znaménka a značky používané ve fyzikálních vědách a v technice. Část 12: Podobnostní čísla. Část 13: Fyzika pevných látek. Tato nultá část normy ISO 31 uvádí všeobecnou informaci o zásadách, týkajících se fyzikálních veličin, rovnic, značek veličin a jednotek a koherentní soustavy jednotek, zejm. Mezinárodní soustavy jednotek, SI. Zásady uvedené v této části ISO 31 slouží všeobecnému použití v různých oborech vědy a techniky a jako všeobecný úvod k ostatním částem ISO 31. ČSN ISO 31-0 (01 1300) byla vydána v prosinci 1994. Nahradila ČSN 01 1010 z 4.12.1980 a ČSN 01 1301 z 18.1.1983.

Označení ČSN ISO 31-0 (011300)
Katalogové číslo 16738
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1994
Datum účinnosti 1. 1. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963167381
Změny a opravy Amd.1 4.01t
Norma byla zrušena k 1. 8. 2011
a nahrazena ČSN ISO 80000-1 (011300)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)