ČSN IEC 939-1 (358281) Zrušená norma

Úplné vysokofrekvenční odrušovací filtry. Část 1: Všeobecné požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma se používá pro úplné vysokofrekvenční odrušovací filtry, určené pro přístroje a stroje, připojené ke zdroji se jmenovitým napětím do 500 V stejnosměrných nebo střídavých (efektivní hodnota) mezi napájecími vodiči nebo 250 V stejnosměrných nebo střídavých mezi kterýmkoliv vodičem a zemí, o kmitočtu do 100 Hz. Kombinace dvou nebo více filtrů v jednom pouzdru patří rovněž k předmětu této normy. Filtry složené výhradně z kapacitních prvků jsou zahrnuty v IEC 384-14. Tato norma neplatí pro filtry, používané v motorových vozidlech a v námořní a letecké dopravě. Předmětové normy (specifikace) pro tyto aplikace určí zvláštní požadavky. Filtry pro účely podle této normy mohou být použity také k ochraně přístrojů a strojů, proti elektrickému šumu, a proti napěťovým nebo proudovým přechodovým jevům, jejichž původcem je buď napájecí zdroj, nebo jiná část přístroje. Jestliže filtry nejsou určeny pro připojení přímo k elektrovodné síti, zkoušky bezpečnosti nejsou nutné a mohou být vynechány.

Označení ČSN IEC 939-1 (358281)
Katalogové číslo 16649
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1994
Datum účinnosti 1. 1. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963166490
Změny a opravy Z1 12.05t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2008
a nahrazena ČSN EN 60939-1 (358281)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60939-1 ed. 2 (358281)
Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN 60939-2 (358281)
Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace - Pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky - Zkušební metody a všeobecné požadavky

ČSN EN 60939-2-1 (358281)
Úplné vysokofrekvenční odrušovací filtry - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Filtry, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky (úroveň hodnocení D/DZ)

ČSN EN 60939-2-2 (358281)
Úplné vysokofrekvenční odrušovací filtry - Část 2-2: Vzorová předmětová specifikace - Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Filtry, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky (pouze bezpečnostní zkoušky)

ČSN EN 60939-3 (358281)
Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 3: Norma pro pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky