1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 31.160 - Elektrické filtry

ČSN EN 50065-4-1 (333435) - březen 2002

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-1: Oddělovací filtry nízkého napětí - Kmenová specifikace

230 Kč

ČSN EN 50065-4-2 (333435) - březen 2002

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-2: Oddělovací filtry nízkého napětí - Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.03t, A2 12.05t

470 Kč

ČSN EN 50065-4-6 (333435) - únor 2005

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-6: Oddělovací filtry nízkého napětí - Fázový vazební člen

190 Kč

ČSN EN 50065-4-7 (333435) - leden 2006

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz a 1,6 MHz až 30 MHz - Část 4-7: Přenosné oddělovací filtry nízkého napětí - Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.07t

460 Kč

ČSN EN 61642 (358215) - duben 1999

Průmyslové sítě pro střídavý proud ovlivněné vyššími harmonickými - Použití filtrů a paralelních kondenzátorů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60939-1 ed. 2 (358281) - červenec 2011 aktuální vydání

Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace

350 Kč

ČSN EN 60939-2 (358281) - listopad 2005

Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace - Pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky - Zkušební metody a všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.08t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60939-2-1 (358281) - červenec 2005

Úplné vysokofrekvenční odrušovací filtry - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Filtry, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky (úroveň hodnocení D/DZ)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60939-2-2 (358281) - červenec 2005

Úplné vysokofrekvenční odrušovací filtry - Část 2-2: Vzorová předmětová specifikace - Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Filtry, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky (pouze bezpečnostní zkoušky)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60939-3 (358281) - květen 2016

Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 3: Norma pro pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.16t, Oprava 2 12.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

630 Kč

ČSN EN 62575-1 (358402) - červen 2016

Vysokofrekvenční (VF) filtry hodnocené kvality s objemovou akustickou vlnou (OAV) - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60368-4 (358441) - září 2001

Piezoelektrické filtry hodnocené jakosti - Část 4: Dílčí specifikace - Schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60368-4-1 (358441) - září 2001

Piezoelektrické filtry hodnocené jakosti - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace - Schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60368-1 (358442) - březen 2001

Piezoelektrické filtry hodnocené jakosti - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.01t, A1 4.05t

560 Kč

ČSN EN 60368-2-2 (358442) - říjen 1999

Piezoelektrické filtry - Část 2: Pokyn k použití piezoelektrických filtrů - Oddíl 2: Piezoelektrické keramické filtry

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 166100 (358450) - květen 1999

Dílčí specifikace - Filtry s povrchovou akustickou vlnou (PAV)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 166101 (358450) - říjen 1999

Vzorová předmětová specifikace - Filtry s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61337-1 (358455) - červenec 2005

Filtry s dielektrickými rezonátory vlnovodového typu - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61337-2 (358455) - duben 2005

Filtry s dielektrickými rezonátory vlnovodového typu - Část 2: Návod k použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60862-2 ed. 2 (358456) - leden 2013 aktuální vydání

Filtry hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 2: Návod k použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60862-3 (358456) - září 2004

Filtry hodnocené jakosti s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 3: Normalizované rozměry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62761 (358498) - září 2014

Instrukce pro metodu měření nelineárních vlastností součástek s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou ve VF kmitočtovém pásmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč