ČSN ISO 1984 (200331) Zrušená norma

Přejímací podmínky frézek se stálou výškou stolu s vodorovnou nebo svislou osou vřetena. Zkoušky přesnosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma popisuje s odvoláním na ISO 230-1 zkoušky geometrické a pracovní přesnosti frézek s pevnou výškou stolu, s vodorovnou nebo svislou osou vřetena a udává k těmto zkouškám vztahující se mezní úchylky.
Zabývá se pouze ověřením přesnosti stroje a nezabývá se zkoušením chodu stroje (vibrace, nadměrný hluk, trhavý pohyb částí atd.), nebo charakteristik stroje (otáčky, posuvy atd.), které by měly být obvykle ověřeny před zkouškami přesnosti.

Označení ČSN ISO 1984 (200331)
Katalogové číslo 16731
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1994
Datum účinnosti 1. 1. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963167312
Norma byla zrušena k 1. 6. 2002
a nahrazena ČSN ISO 1984-1 (200331), ČSN ISO 1984-2 (200331)