ČSN EN 335-1 (490080) Zrušená norma

Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Definice tříd. Ohrožení biologickým napadením. Část 1: Všeobecné zásady

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 335-1:1992. Tato část EN 335 definuje 5 tříd ohrožení, které reprezentují rozdílné expozice, kterým mohou být dřevo a materiály na jeho bázi vystaveny. Tato část také nepřímo poukazuje na biologické činitele důležité pro každou expozici. Informace o těchto biologických činitelích udává příloha A. Tato příloha tvoří nejrozsáhlejší část normy a stručně definuje jak škůdce, tak podmínky, za nichž se mohou uplatnit.. Jde o houby, plísně hmyz a mořské škůdce dřeva. Preventivními opatřeními proti škůdcům se norma nezabývá. ČSN EN 335-1 (49 0080) byla vydána v prosinci 1994.

Označení ČSN EN 335-1 (490080)
Katalogové číslo 16776
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1994
Datum účinnosti 1. 1. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963167763
Norma byla zrušena k 1. 5. 2007
a nahrazena ČSN EN 335-1 (490080)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 335 (490080)
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Třídy použití: definice, aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva