Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Třída 4900 - Všeobecně a zkoušení

Zobrazit obsah třídy 49 - Průmysl dřevozpracující

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
4243

ČSN 49 0000 (490000) - listopad 1966

Názvoslovie v drevárskom priemysle. Všeobecné pojmy a vlastnosti dreva

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.77, Zb 1.82, Zc 7.85, Z4 4.93, Z5 5.98t, Z6 10.98t


687 Kč vč. DPH
75354

ČSN EN 1001-1 (490001) - březen 2006

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Terminologie - Část 1: Seznam ekvivalentních termínů

590 Kč vč. DPH
75550

ČSN EN 1001-2 (490001) - duben 2006

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Terminologie - Část 2: Slovník

550 Kč vč. DPH
29212

ČSN 49 0002 (490002) - květen 1992

Názvosloví v dřevařském průmyslu. Názvosloví pilařské výroby

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.97t, Z2 5.98t, Z3 10.98t


699 Kč vč. DPH
62788

ČSN EN 12775 (490004) - září 2001

Desky z rostlého dřeva - Klasifikace a terminologie

190 Kč vč. DPH
507511

ČSN EN 13756 (490005) - červen 2019 nové vydání

Dřevěné podlahoviny a parkety - Terminologie

350 Kč vč. DPH
17144

ČSN 49 0006 (490006) - prosinec 1994

Dřevěné obaly. Terminologie

230 Kč vč. DPH
4246

ČSN 49 0007 (490007) - listopad 1979

Názvoslovie v drevozpracujúcom priemysle. Sušenie dreva

230 Kč vč. DPH
500053

ČSN EN 14076 (490008) - červen 2016 aktuální vydání

Dřevěná schodiště - Terminologie

230 Kč vč. DPH
84177

ČSN EN 316 (490009) - září 2009 aktuální vydání

Dřevovláknité desky - Definice, klasifikace a značky

190 Kč vč. DPH
29214

ČSN 49 0010 (490010) - květen 1984

Tolerance pro dřevozpracující průmysl

230 Kč vč. DPH
73211

ČSN EN 309 (490011) - květen 2005 aktuální vydání

Třískové desky - Definice a klasifikace

125 Kč vč. DPH
32146

ČSN 49 0012 (490012) - srpen 1993

Drevo. Fyzikálne a mechanické skúšky. Názvy a definície

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.97t, Z2 5.98t, Z3 10.98t


469 Kč vč. DPH
56615

ČSN EN 313-1 (490013) - srpen 1999 aktuální vydání

Překližované desky - Klasifikace a terminologie - Část 1: Klasifikace

125 Kč vč. DPH
60095

ČSN EN 313-2 (490013) - říjen 2000 aktuální vydání

Překližované desky - Klasifikace a terminologie - Část 2: Terminologie

230 Kč vč. DPH
19180

ČSN EN 633 (490014) - duben 1996

Cementotřískové desky. Definice a klasifikace

125 Kč vč. DPH
21810

ČSN EN 844-1 (490016) - březen 1997

Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 1: Obecné termíny společné pro kulatinu a řezivo

125 Kč vč. DPH
56613

ČSN EN 844-10 (490016) - srpen 1999

Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 10: Termíny pro zbarvení a napadení houbami

190 Kč vč. DPH
56614

ČSN EN 844-11 (490016) - srpen 1999

Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 11: Termíny pro poškození hmyzem

125 Kč vč. DPH
63002

ČSN EN 844-12 (490016) - říjen 2001

Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 12: Dodatečné termíny a rejstřík

440 Kč vč. DPH
53456

ČSN EN 844-2 (490016) - září 1998

Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 2: Obecné termíny pro kulatinu

190 Kč vč. DPH
21811

ČSN EN 844-3 (490016) - březen 1997

Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 3: Obecné termíny vztahující se k řezivu

340 Kč vč. DPH
52303

ČSN EN 844-4 (490016) - květen 1998

Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 4: Termíny pro vlhkost

190 Kč vč. DPH
53295

ČSN EN 844-5 (490016) - září 1998

Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 5: Termíny pro rozměry kulatiny

190 Kč vč. DPH
52304

ČSN EN 844-6 (490016) - květen 1998

Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 6: Termíny pro rozměry řeziva

125 Kč vč. DPH
52305

ČSN EN 844-7 (490016) - květen 1998

Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 7: Termíny pro anatomickou stavbu dřeva

190 Kč vč. DPH
53831

ČSN EN 844-8 (490016) - říjen 1998

Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 8: Termíny pro znaky kulatiny

230 Kč vč. DPH
52306

ČSN EN 844-9 (490016) - květen 1998

Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 9: Termíny pro znaky řeziva

230 Kč vč. DPH
52773

ČSN EN 1309-1 (490018) - červenec 1998

Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 1: Řezivo

125 Kč vč. DPH
77170

ČSN EN 1309-2 (490018) - listopad 2006

Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 2: Kulatina - Požadavky na měření a pravidla pro výpočet objemu

230 Kč vč. DPH
504950

ČSN EN 1309-3 (490018) - srpen 2018

Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 3: Vlastnosti a biologické degradace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
59396

ČSN EN 1611-1 (490019) - červenec 2000

Řezivo - Vizuální třídění jehličnatého dřeva - Část 1: Evropské smrky, jedle, borovice a douglasky

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.03t


255 Kč vč. DPH
95603

ČSN EN 16485 (490023) - září 2014

Kulatina a řezivo - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla kategorizace výrobků ze dřeva a na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
53359

ČSN EN 1312 (490024) - září 1998

Kulatina a řezivo - Stanovení objemu dávky řeziva

190 Kč vč. DPH
86641

ČSN EN 1313-1 (490025) - srpen 2010 aktuální vydání

Kulatina a řezivo - Dovolené úchylky a přednostní rozměry - Část 1: Jehličnaté řezivo

190 Kč vč. DPH
58350

ČSN EN 1313-2 (490025) - únor 2000 aktuální vydání

Kulatina a řezivo - Dovolené úchylky a přednostní rozměry - Část 2: Listnaté řezivo

190 Kč vč. DPH
4252

ČSN 49 0071 (490071) - duben 1969

Usporiadanie skladov dreva z hľadiska požiarnej bezpečnosti

190 Kč vč. DPH
93460

ČSN EN 335 (490080) - září 2013

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Třídy použití: definice, aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506758

ČSN EN 350 (490081) - leden 2019 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Zkoušení a klasifikace odolnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva proti biologickým činitelům

550 Kč vč. DPH
19569

ČSN EN 460 (490082) - červen 1996

Trvanlivost dřeva a matriálů na jeho bázi. Přirozená trvanlivost rostlého dřeva. Požadavky na trvanlivost dřeva pro jeho použití v třídách ohrožení

190 Kč vč. DPH
74796

ČSN P CEN/TS 15083-1 (490083) - duben 2006

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Stanovení přirozené trvanlivosti rostlého dřeva proti dřevokazným houbám, metody zkoušení - Část 1: Basidiomycetes

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
74795

ČSN P CEN/TS 15083-2 (490083) - duben 2006

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Stanovení přirozené trvanlivosti rostlého dřeva proti dřevokazným houbám, metody zkoušení - Část 2: Houby způsobující měkkou hnilobu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
95457

ČSN EN 16449 (490084) - srpen 2014

Dřevo a výrobky na bázi dřeva - Výpočet obsahu biogenního uhlíku ve dřevě a přeměny na oxid uhličitý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
504109

ČSN EN 16755 (490086) - duben 2018

Trvanlivost reakce na oheň - Třídy výrobků ze dřeva ošetřených prostředky proti ohni pro konečné použití ve vnitřním a venkovním prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.19t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč vč. DPH
502079

ČSN P CEN/TS 16663 (490093) - červen 2017

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Dřevo a dřevěné části výrobků zařazené do třídy 3 (nezakryté, bez kontaktu se zemí) - polopolní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
504746

ČSN P CEN/TS 15119-1 (490094) - červenec 2018 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Část 1: Dřevo a dřevěné části výrobků ošetřené a uložené ve venkovním prostředí, zařazené do třídy 3 (nezakryté, bez kontaktu se zemí) - Laboratorní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
92452

ČSN P CEN/TS 15119-2 (490095) - květen 2013 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Část 2: Dřevo a dřevěné části výrobků zařazené do třídy 4 nebo 5 (v kontaktu se zemí, sladkou nebo mořskou vodou) - Laboratorní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
99548

ČSN EN 16718 (490096) - červen 2016

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Celkový obsah organického uhlíku (TOC) ve dřevě a ve výrobcích na bázi dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH