Třída 4900 - Všeobecně a zkoušení

Zobrazit obsah třídy 49 - Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0000 (490000) - listopad 1966

Názvoslovie v drevárskom priemysle. Všeobecné pojmy a vlastnosti dreva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.77, Zb 1.82, Zc 7.85, Z4 4.93, Z5 5.98t, Z6 10.98t

687 Kč

ČSN EN 1001-1 (490001) - březen 2006

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Terminologie - Část 1: Seznam ekvivalentních termínů

590 Kč

ČSN EN 1001-2 (490001) - duben 2006

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Terminologie - Část 2: Slovník

550 Kč

ČSN 49 0002 (490002) - květen 1992

Názvosloví v dřevařském průmyslu. Názvosloví pilařské výroby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.97t, Z2 5.98t, Z3 10.98t

699 Kč

ČSN EN 12775 (490004) - září 2001

Desky z rostlého dřeva - Klasifikace a terminologie

190 Kč

ČSN EN 13756 (490005) - červen 2019 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny a parkety - Terminologie

350 Kč

ČSN 49 0006 (490006) - prosinec 1994

Dřevěné obaly. Terminologie

230 Kč

ČSN 49 0007 (490007) - listopad 1979

Názvoslovie v drevozpracujúcom priemysle. Sušenie dreva

230 Kč

ČSN EN 14076 (490008) - červen 2016 aktuální vydání

Dřevěná schodiště - Terminologie

230 Kč

ČSN EN 316 (490009) - září 2009 aktuální vydání

Dřevovláknité desky - Definice, klasifikace a značky

190 Kč

ČSN 49 0010 (490010) - květen 1984

Tolerance pro dřevozpracující průmysl

230 Kč

ČSN EN 309 (490011) - květen 2005 aktuální vydání

Třískové desky - Definice a klasifikace

125 Kč

ČSN 49 0012 (490012) - srpen 1993

Drevo. Fyzikálne a mechanické skúšky. Názvy a definície

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.97t, Z2 5.98t, Z3 10.98t

469 Kč

ČSN EN 313-1 (490013) - srpen 1999 aktuální vydání

Překližované desky - Klasifikace a terminologie - Část 1: Klasifikace

125 Kč

ČSN EN 313-2 (490013) - říjen 2000 aktuální vydání

Překližované desky - Klasifikace a terminologie - Část 2: Terminologie

230 Kč

ČSN EN 633 (490014) - duben 1996

Cementotřískové desky. Definice a klasifikace

125 Kč

ČSN EN 844 (490016) - říjen 2020

Kulatina a řezivo - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 1309-1 (490018) - červenec 1998

Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 1: Řezivo

125 Kč

ČSN EN 1309-2 (490018) - listopad 2006

Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 2: Kulatina - Požadavky na měření a pravidla pro výpočet objemu

230 Kč

ČSN EN 1309-3 (490018) - srpen 2018

Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 3: Vlastnosti a biologické degradace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1611-1 (490019) - červenec 2000

Řezivo - Vizuální třídění jehličnatého dřeva - Část 1: Evropské smrky, jedle, borovice a douglasky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.03t

255 Kč

ČSN EN 16485 (490023) - září 2014

Kulatina a řezivo - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla kategorizace výrobků ze dřeva a na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1312 (490024) - září 1998

Kulatina a řezivo - Stanovení objemu dávky řeziva

190 Kč

ČSN EN 1313-1 (490025) - srpen 2010 aktuální vydání

Kulatina a řezivo - Dovolené úchylky a přednostní rozměry - Část 1: Jehličnaté řezivo

190 Kč

ČSN EN 1313-2 (490025) - únor 2000 aktuální vydání

Kulatina a řezivo - Dovolené úchylky a přednostní rozměry - Část 2: Listnaté řezivo

190 Kč

ČSN 49 0071 (490071) - duben 1969

Usporiadanie skladov dreva z hľadiska požiarnej bezpečnosti

190 Kč

ČSN EN 335 (490080) - září 2013

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Třídy použití: definice, aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 350 (490081) - leden 2019 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Zkoušení a klasifikace odolnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva proti biologickým činitelům

550 Kč

ČSN EN 460 (490082) - srpen 2023 nové vydání

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Návod k provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15083-1 (490083) - duben 2006

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Stanovení přirozené trvanlivosti rostlého dřeva proti dřevokazným houbám, metody zkoušení - Část 1: Basidiomycetes

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15083-2 (490083) - duben 2006

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Stanovení přirozené trvanlivosti rostlého dřeva proti dřevokazným houbám, metody zkoušení - Část 2: Houby způsobující měkkou hnilobu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16449 (490084) - srpen 2014

Dřevo a výrobky na bázi dřeva - Výpočet obsahu biogenního uhlíku ve dřevě a přeměny na oxid uhličitý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16755 (490086) - duben 2018

Trvanlivost reakce na oheň - Třídy výrobků ze dřeva ošetřených prostředky proti ohni pro konečné použití ve vnitřním a venkovním prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN 14734 (490092) - prosinec 2022

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení ošetřovatelnosti druhů dřeva určených k impregnaci ochrannými prostředky na dřevo - Laboratorní metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN P CEN/TS 16663 (490093) - červen 2017

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Dřevo a dřevěné části výrobků zařazené do třídy 3 (nezakryté, bez kontaktu se zemí) - polopolní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15119-1 (490094) - červenec 2018 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Část 1: Dřevo a dřevěné části výrobků ošetřené a uložené ve venkovním prostředí, zařazené do třídy 3 (nezakryté, bez kontaktu se zemí) - Laboratorní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15119-2 (490095) - květen 2013 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Část 2: Dřevo a dřevěné části výrobků zařazené do třídy 4 nebo 5 (v kontaktu se zemí, sladkou nebo mořskou vodou) - Laboratorní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16718 (490096) - červen 2016

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Celkový obsah organického uhlíku (TOC) ve dřevě a ve výrobcích na bázi dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč
foo