ČSN ISO 31-4 (011300) Zrušená norma

Veličiny a jednotky. Část 4: Teplo

ČSN ISO 31-4 Veličiny a jednotky. Část 4: Teplo
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 31-4:1992. Pod všeobecným názvem "Veličiny a jednotky" sestává ISO 31 z těchto částí: Část 0: Všeobecné zásady. Část 1: Prostor a čas. Část 2: Periodické a příbuzné jevy. Část 3: Mechanika. Část 4: Teplo. Část 5: Elektřina a magnetismus. Část 6: Světlo a příbuzná elektromagnetická záření. Část 7: Akustika. Část 8: Fyzikální chemie a molekulová fyzika. Část 9: Atomová a jaderná fyzika. Část 10: Jaderná reakce a ionizující záření. Část 11: Matematická znaménka a značky používané ve fyzikálních vědách a v technice. Část 12: Podobnostní čísla. Část 13: Fyzika pevných látek. Tabulky veličin jednotek jsou v ISO 31 uspořádány tak, že na levých stranách jsou veličiny a na odpovídajících pravých stranách jednotky. Tato čtvrtá část normy ISO 31 uvádí názvy a značky veličin a jednotek tepla. Podle potřeby jsou uvedeny též převodní činitele. Za pozornost stojí příloha A (informativní), kde jsou uvedeny jednotky vycházející ze stopy, libry a sekundy a některé jiné jednotky. ČSN ISO 31-4 (01 1300) byla vydána v prosinci 1994. Nahradila spolu s ČSN ISO 31-2 a ČSN ISO 31-3 ČSN 01 1303 z 8.10.1976.

Označení ČSN ISO 31-4 (011300)
Katalogové číslo 17167
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1994
Datum účinnosti 1. 1. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963171678
Změny a opravy Amd.1 4.01t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2011
a nahrazena ČSN EN ISO 80000-5 (011300)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)