ČSN ISO 10602 (666806) Zrušená norma

Fotografie. Zpracované stříbro-želatinové černobílé filmy. Požadavky z hlediska stálosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 10602:1993. Stanoví požadavky na fotografické filmy, určené pro střednědobé, dlouhodobé a trvalé záznamy; jmenovitě na bezpečné filmy na podložce z esterů celulózy a polyesteru (polyethylentereftalát) se stříbro- želatinovou emulsní vrstvou zpracované tak, aby vznikl černobílý stříbrný obraz negativním nebo úplným inverzním zpracováním. Velmi podrobná a rozsáhlá norma neřeší, neobsahuje ani se nedotýká ochrany zdraví. ČSN ISO 10602 (66 6806) byla vydána v prosinci 1994.

Označení ČSN ISO 10602 (666806)
Katalogové číslo 16892
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1994
Datum účinnosti 1. 1. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963168920
Norma byla zrušena k 1. 2. 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 10 602
  • ČSN ISO 10602:1994
  • ČSN ISO 10 602:1994