ICS 37.060.20 - Kinematografické filmy, kazety

ČSN ISO 3042 (198005) - březen 1994

Kinematografie. Značení obalů filmové suroviny a magnetických filmů. Určení minimální informace

125 Kč