ČSN EN 50065-1 +A1 (333435) Zrušená norma

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Část 1: Všeobecné požadavky, kmitočtová pásma a elektromagnetické rušení (obsahuje změnu A1:1992)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 50065-1:1991 a její první změnu EN 50065-1/A1:1992. Tato norma se týká elektrických zařízení používajících signály v kmitočtovém pásmu od 3 kHz do 148,5 kHz na vysílání informací v elektrických sítích nízkého napětí buď ve veřejných rozvodových sítích nebo uvnitř instalací v objektech odběratelů. Předmětem této normy je omezení vzájemného vlivu mezi vysílacími zařízeními signálu v elektrických instalacích a mezi takovýmto zařízením a jiným zařízením. Dále tato norma je určena pro omezení rušení citlivého elektronického zařízení způsobené signálem vysílacího zařízení. Úplné zamezení takového rušení však nemůže být zajištěno. Za pozornost stojí zejména text kap. 9 - Provoz způsobený nedopatřením. Zní: "V některých případech může rušení způsobené jiným elektrickým zařízením vést k chybné operaci zařízení určeného k vysílání síťového signálu. Návod na správné použití a varování před nesprávným použitím musí být zahrnuto do instalačních a provozních instrukcí dodávaných s každým zařízením. Vhodné upozornění musí být bezpečně připevněno ke každému výrobku a udávat podstatu následujícího varování: Síťové signály nesmějí být použity k řízení zařízení, které při uvedení do provozu nedopatřením nebo při selhání zaviněném jakýmkoliv způsobem by se mohlo stát nebezpečné osobám nebo majetku." K normě jsou připojeny 4 normativní přílohy, vztahující se k měření. ČSN EN 50065-1+A1 (33 3435) byla vydána v prosinci 1994.

Označení ČSN EN 50065-1 +A1 (333435)
Katalogové číslo 16704
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1994
Datum účinnosti 1. 1. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963167046
Norma byla zrušena k 1. 4. 2002
a nahrazena ČSN EN 50065-1 (333435)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50065-1 ed. 2 (333435)
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 1: Všeobecné požadavky, kmitočtová pásma a elektromagnetická rušení

ČSN EN 50065-2-1 (333435)
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-1: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v prostorech obytných, obchodních a lehkého průmyslu

ČSN EN 50065-2-2 (333435)
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-2: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v průmyslovém prostředí

ČSN EN 50065-2-3 (333435)
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-3: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 3 kHz až 95 kHz a určených pro používání dodavateli a distributory elektrické energie

ČSN EN 50065-4-1 (333435)
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-1: Oddělovací filtry nízkého napětí - Kmenová specifikace

ČSN EN 50065-4-2 (333435)
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-2: Oddělovací filtry nízkého napětí - Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 50065-4-3 (333435)
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-3: Oddělovací filtry nízkého napětí - Vstupní filtr

ČSN EN 50065-4-4 (333435)
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-4: Oddělovací filtry nízkého napětí - Impedanční filtr

ČSN EN 50065-4-5 (333435)
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-5: Oddělovací filtry nízkého napětí - Segmentační filtr

ČSN EN 50065-4-6 (333435)
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-6: Oddělovací filtry nízkého napětí - Fázový vazební člen

ČSN EN 50065-4-7 (333435)
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz a 1,6 MHz až 30 MHz - Část 4-7: Přenosné oddělovací filtry nízkého napětí - Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 50065-7 (333435)
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 7: Impedance zařízení