ČSN EN 147 (832251) Zrušená norma

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Filtrační prostředky proti částicím s pomocnou ventilací připojené k obličejovým maskám, polomaskám a čtvrtmaskám. Požadavky, zkoušení a značení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 147:1991. Předkládá minimální požadavky na filtrační prostředky s obličejovou maskou, polomaskou nebo čtvrtmaskou proti částicím s pomocnou ventilací. Neplatí pro únikové přístroje a pro přístroje užívané v ovzduší s předpokládaným nedostatkem kyslíku ( tj. v případě, kdy obsah kyslíku v okolním ovzduší je menší než 17 obj. %). Neplatí pro dýchací sebezáchranné prostředky. Obsahuje laboratorní a praktické zkoušky nošením, které jsou v souladu s požadavky. Přístroj poskytuje ochranu před pevnými nebo pevnými a kapalnými aerosoly se zanedbatelnou těkavostí a zanedbatelným chemickým rozkladem. Jak je to v normách tohoto druhu obvyklé jsou podrobně stanoveny požadavky na jednotlivé části i funkce. Přístroje se dělí podle hodnot celkového průniku (v %) na třídy TMP1 (průnik 5 %), TMP2 (průnik 1 %) a TMP3 (průnik 0,05 %). Fyziologicky závažná je normalizace dýchacího odporu: Vdechovací odpor při vypnutém ventilátoru nesmí přestoupit hodnotu 1,1 kPa. Vdechovací odpor při zapnutém ventilátoru nesmí přestoupit hodnotu 350 Pa. Dále za pozornost stojí normalizované požadavky na fitry (čl.5.9 a tab. 3).
Tabulka 3 - Požadavky na průnik filtrů a jejich značení
+------------------------------------------------------------+
¦ Třída ¦Maximální počáteční průnik při zkoušce aerosolem (%)¦
¦ ¦ chloridu sodného ¦ parafinového oleje ¦
+-------+-----------------------+----------------------------¦
¦ TMP1 ¦ 5 ¦ 2 ¦
¦ TMP2 ¦ 1 ¦ 0,5 ¦
¦ TMP3 ¦ 0,05 ¦ 0,03 ¦
+------------------------------------------------------------+
Poznámka 1: Filtry, které jsou určeny proti pevným a kapalným aerosolům, se zkouší s aerosolem chloridu sodného a aerosolem parafinového oleje. Poznámka 2: Filtry, které jsou určeny proti pevným aerosolům a vodným aerosolům se zkouší jen aerosolem chloridu sodného. Hygienicky závažná je dále normalizace hluku (čl.5.10) a obsahu oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu (čl.5.11). Hladina zvuku A vyzařovaná přístrojem nesmí přesáhnout hodnotu 75 dB. Obsah oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu nesmí při vypnutém ventilátoru přestoupit střední hodnotu 2 obj. %. ČSN EN 147 (83 2251) byla vydána v prosinci 1994.

Označení ČSN EN 147 (832251)
Katalogové číslo 16944
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1994
Datum účinnosti 1. 1. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963169446
Norma byla zrušena k 1. 9. 1999
a nahrazena ČSN EN 12942 (832251)