1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 60721-3-2 (038900) Zrušená norma

Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 2: Přeprava

ČSN EN 60721-3-2 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 2: Přeprava
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tento oddíl IEC 60721-3 klasifikuje skupiny parametrů prostředí a jejich stupně přísnosti, kterým je výrobek vystaven při přepravě z jednoho místa na jiné po dokončení jeho přípravy k odeslání z výrobního závodu.
Norma bere v úvahu nejobvyklejší způsoby přepravy, mezi které patří:
- silniční přeprava: osobními automobily, nákladními automobily, zvířaty, dopravníky
- kolejová přeprava: vlaky, tramvajemi, dopravníky
- vodní přeprava, vnitrozemská i námořní: loděmi, vznášedly, dopravníky
- vzdušná přeprava: letadly, dopravníky
- svislá přeprava: jeřáby, nákladními výtahy, lanovkami
V tomto oddíle se specifikují ty podmínky prostředí, s nimiž se výrobek setkává při přepravě. Pokud je výrobek zabalen, podmínky prostředí působí na obal obsahující výrobek. V normě jsou zahrnuty jen přísné podmínky, které mohou mít na výrobky nepříznivý vliv. Podmínky při skladování a používání jsou uvedeny v jiných oddílech IEC 721-3. Předmětem této normy je klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti, kterým bude výrobek vystaven při přepravě po zemi, po vodě či vzduchem, a to včetně nakládání a vykládání. Norma uvádí omezený počet tříd podmínek prostředí, které pokrývají širokou oblast použití. Uživatel této normy má zvolit nejnižší klasifikační třídy, které ještě zahrnují každou z podmínek předpokládané přepravy. Určitý návod k tomu je uveden v příloze A.

Označení ČSN EN 60721-3-2 (038900)
Katalogové číslo 53492
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1998
Datum účinnosti 1. 1. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963534923
Změny a opravy Z1 11.18t
Norma byla zrušena k 30. 3. 2021
a nahrazena ČSN EN IEC 60721-3-2 ed. 2 (038900)
Tato norma nahradila ČSN EN 60721-3-2 (038900) z prosince 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60721-1 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí. Část 1: Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti

ČSN EN 60721-2-1 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-1: Podmínky vyskytující se v přírodě - Teplota a vlhkost vzduchu

ČSN EN 60721-2-2 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-2: Podmínky vyskytující se v přírodě - Srážky a vítr

ČSN EN 60721-2-3 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-3: Podmínky vyskytující se v přírodě - Tlak vzduchu

ČSN EN 60721-2-9 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-9: Podmínky vyskytující se v přírodě - Naměřená data o rázech a vibracích - Skladování, přeprava a používání

ČSN EN 60721-3-0 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti. Úvod

ČSN EN 60721-3-3 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 3: Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

ČSN EN 60721-3-4 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 4: Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

ČSN EN 60721-3-5 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 5: Zařízení pozemních vozidel

ČSN EN 60721-3-6 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 6: Lodní prostředí

ČSN EN 60721-3-7 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 7: Přenosné a nestacionární použití

ČSN EN 60721-3-9 +A1 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti. Oddíl 9: Mikroklimata uvnitř výrobků

ČSN EN IEC 60721-2-4 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-4: Podmínky vyskytující se v přírodě - Sluneční záření a teplota

ČSN EN IEC 60721-2-7 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-7: Podmínky vyskytující se v přírodě - Fauna a flóra

ČSN EN IEC 60721-3-0 ed. 2 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-0: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Úvod

ČSN EN IEC 60721-3-1 ed. 2 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-1: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Skladování

ČSN EN IEC 60721-3-2 ed. 2 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-2: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Přeprava a manipulace

ČSN EN IEC 60721-3-3 ed. 2 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

ČSN EN IEC 60721-3-4 ed. 2 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-4: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům