ČSN EN 60065 (367000) Zrušená norma

Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma se vztahuje na elektronické přístroje navržené k napájení ze SÍTĚ nebo ze SÍŤOVÉHO NAPÁJEČE a určená k příjmu, generování, záznamu nebo reprodukci zvukových, obrazových a přidružených signálů. Vztahuje se též na zařízení používaná výhradně v kombinaci s výše uvedenými přístroji. Tato norma obsahuje pouze bezpečnostní hlediska výše uvedených přístrojů; neobsahuje jiné záležitosti, jako vzhled nebo použití. Pokud je to možné, vztahuje se též na přístroje jiné než napájené ze SÍTĚ nebo SÍŤOVÉHO NAPÁJEČE, které obsahují LASEROVÝ SYSTÉM, nebo které mají vnitřní PRACOVNÍ NAPĚTÍ větší než 4 000 V špič-kové hodnoty.
POZNÁMKA 1 - Tuto normu lze používat jako pokyny pro zkoušení přístrojů napájených z baterie.
Tato norma se vztahuje na výše uvedené přístroje, jsou-li navrženy pro připojení k TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTI nebo podobné síti, například pomocí vestavěného modemu.
Některé příklady přístrojů, na něž se vztahuje předmět této normy, jsou:
- přijímače a zesilovače pro zvuk a/nebo obraz;
- samostatné MĚNIČE VÝKONU a ZDROJOVÉ MĚNIČE;
- SÍŤOVÉ NAPÁJEČE určené k napájení jiných přístrojů zahrnutých do předmětu této normy;
- ELEKTRONICKÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE a elektronické příslušenství jako generátory rytmu, tónové gene-rátory, hudební ladičky a podobně pro použití s elektronickými nebo neelektronickými hudebními nástroji;
- zvukové a/nebo obrazové výukové přístroje;
- videoprojektory;
- videokamery a videomonitory;
- videohry a hry typu "flipper"; POZNÁMKA 2 - Videohry a hry typu "flipper" pro komerční využití jsou pokryty IEC 60335-2-82 [7]
- hrací automaty;
- elektronické hrací a sázecí stroje;
POZNÁMKA 3 - Elektronické hrací a sázecí stroje pro komerční využití jsou pokryty IEC 60335-2-82 [ 7]
- teletextová zařízení;
- záznamová a přehrávaci zařízení na optický disk;
- záznamová zařízení na pásek a optický disk;
- anténní konvertory signálu a zesilovače;
- anténní polohovací zařízení;
- přístroje CB;
- přístroje pro IMAGERY;
- přístroje na světelné efekty;
- přístroje pro vzájemnou komunikaci používající jako přenosové médium SÍŤ nízkého napětí.

Označení ČSN EN 60065 (367000)
Katalogové číslo 58473
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 4. 2000
Datum účinnosti 1. 5. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 122 stran formátu A4
EAN kód 8590963584737
Změny a opravy Z1 6.01t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2003
a nahrazena ČSN EN 60065 (367000)
Tato norma nahradila ČSN EN 60065 (367000) z prosince 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo