ČSN EN 60065 (367000) Zrušená norma

Požadavky na bezpečnost elektronických přístrojů, napájených ze sítě, pro domácí a podobné použití

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s EN 60065:1993 včetně změny A1:1987, A2:1989 a A3:1992. Tato norma se vztahuje na následující přístroje určené k používání v domácnosti a podobném vnitřním prostředí a které nejsou vystaveny kapající vodě nebo stříkající vodě: vysokofrekvenční přístroje pro příjem zvuku i obrazu, zesilovače, samostatné reprodukční a snímací měniče, motorem pohánění přístroje, jako jsou radiogramofony a magnetofony, ostatní přístroje jednoznačně určené k používání výše uvedených přístrojů (jako jsou antenní zesilovače, dálkové ovládače apod.) a dále síťové napáječe, elektronické hudební nástroje a elektronické příslušenství. Nesmírně rozsáhlá norma (cca 84 stran) normalizuje celkem cca 20 vlastností, které jsou hodnoceny a ověřovány. Z nich se ochrany zdraví týkají např. kapitoly "Záření" (kap. 6), která se zabývá jak ionizujícím zářením, tak zářením neionizujícím (zářením laserů), "Ochrana před úrazem elektrickým proudem," (kap. 9), "Mechanická pevnost obrazovek a odolnost proti implozi" (kap. 18), a konečně "Odolnost proti šíření plamene" (kap. 20). K normě jsou kromě toho připojeny poměrně rozsáhlé národní odchylky. Česká republika citována není. ČSN EN 60065 (36 7000) byla vydána v prosinci 1994. Nahradila ČSN 36 7000 z 21.12.1978.

Označení ČSN EN 60065 (367000)
Katalogové číslo 16635
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 12. 1994
Datum účinnosti 1. 1. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 88 stran
EAN kód 8590963166353
Norma byla zrušena k 1. 5. 2000
a nahrazena ČSN EN 60065 (367000)