ČSN EN 60065 ed. 2 (367000) Zrušená norma

Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This International Safety Standard applies to electronic apparatus designed to be fed from the MAINS, from a SUPPLY APPARATUS, from batteries or from REMOTE POWER FEEDING and intended for reception, generation, recording or reproduction of audio, video and associated signals. It also applies to apparatus designed to be used exclusively in combination with the above-mentioned apparatus.
This standard primarily concerns apparatus intended for household and similar general use but which may also be used in places of public assembly such as schools, theatres, places of worship and the workplace. PROFESSIONAL APPARATUS intended for use as described above is also covered unless falling specifically within the scope of other standards.
This standard concerns only safety aspects of the above apparatus; it does not concern other matters, such as style or performance.
This standard applies to the above-mentioned apparatus, if designed to be connected to the TELECOMMUNICATION NETWORK or similar network, for example by means of an integrated modem.

Označení ČSN EN 60065 ed. 2 (367000)
Katalogové číslo 98327
Cena 1 390 Kč1390
Datum schválení 1. 9. 2015
Datum účinnosti 1. 10. 2015
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 196 stran formátu A4
EAN kód 8590963983271
Změny a opravy Oprava 1 6.17t, Oprava 2 8.17t, A11 10.17t, Z2 5.18t
Norma byla zrušena k 20. 12. 2020
a nahrazena ČSN EN 62368-1 (367000)
Tato norma nahradila ČSN EN 60065 (367000) z května 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo