ČSN EN 62368-1 (367000) Zrušená norma

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 62368-1 Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky
35 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 62368 se vztahuje na bezpečnost elektrických a elektronických zařízení v oblasti audio/video, informační a komunikační techniky a obchodních a kancelářských strojů se jmenovitým napětím nepřevyšujícím 600 V. Tato norma neobsahuje požadavky na provozní nebo funkční vlastnosti zařízení.
Tato část IEC 62368 je též použitelná na:
- součásti a podsestavy určené pro spolupráci v těchto zařízeních. Takové součástky nebo podsestavy nemusí splňovat všechny požadavky této normy, přičemž celé zařízení používající tyto součástky nebo podsestavy ji splňovat musí;
- jednotky externích napájecích zdrojů k napájení jiných zařízení spadajících do předmětu této normy IEC 62368;
- příslušenství určenému k použití se zařízením spadajícím do předmětu této normy IEC 62368

Označení ČSN EN 62368-1 (367000)
Katalogové číslo 97500
Cena 1 950 Kč1950
Datum schválení 1. 6. 2015
Datum účinnosti 1. 7. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 312 stran formátu A4
EAN kód 8590963975009
Změny a opravy A11 11.17t, Oprava 2 5.18t, Z2 9.21t
Norma byla zrušena k 6. 1. 2023
a nahrazena ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2 +A11 (367000)
Tato norma nahradila ČSN EN 60950-1 ed. 2 (369060) z listopadu 2006
ČSN EN 60065 ed. 2 (367000) z září 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2 +A11 (367000)
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

ČSN EN IEC 62368-3 (367000)
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 3: Bezpečnostní hlediska pro přenos stejnosměrného napájení komunikačními kabely a bránami

foo