ČSN EN 60950-1 ed. 2 (369060) Zrušená norma

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60950-1 ed. 2 Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma se vztahuje na zařízení informační technologie napájená ze sítě nebo z baterií, včetně elektrických kancelářských zařízení a přidružených zařízení, s jmenovitým napětím nepřevyšujícím 600 V. Dále se tato norma vztahuje na zařízení informační technologie, která jsou navržena pro použití jako telekomunikační koncové zařízení a zařízení infrastruktury telekomunikační sítě, bez ohledu na zdroj napájení, nebo jsou navržena a určena k přímému připojení ke kabelovému distribučnímu systému, případně jsou použita jako zařízení infrastruktury tohoto systému, bez ohledu na zdroj napájení a nebo jsou navržena k využívání střídavé napájecí sítě jako komunikačního přenosového média.
Tato norma stanovuje požadavky určené ke snížení nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění operátora nebo osoby bez elektrotechnické kvalifikace, která může přijít do styku se zařízením, případně i pro osoby provádějící údržbu.

Označení ČSN EN 60950-1 ed. 2 (369060)
Katalogové číslo 77236
Cena 1 990 Kč1990
Datum schválení 1. 11. 2006
Datum účinnosti 1. 12. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 280 stran formátu A4
EAN kód 8590963772363
Změny a opravy A11 12.09t, A1 12.10t, A12 12.11t, Oprava 1 4.12t, A2 2.14t, Z2 5.18t
Norma byla zrušena k 20. 12. 2020
a nahrazena ČSN EN 62368-1 (367000)
Tato norma nahradila ČSN EN 60950-1 (369060) z dubna 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60950-22 ed. 2 (369060)
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 22: Zařízení instalovaná venku

ČSN EN 60950-23 (369060)
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 23: Rozměrná datová záznamová zařízení

foo