ČSN IEC 781 (333021) Zrušená norma

Návod pro výpočet zkratových proudů v paprskových sítích nízkého napětí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 781:1989 a zavádí HD 581 S1. Obsahuje popis praktické metody používané při výpočtu zkratových proudů v nízkonapěťových sítích. Metoda koresponduje přesně s IEC 909 (do 1.11.1994 v ČR nezavedena) a vede k výsledkům s dostačující přesností. Dvě hodnoty zkratových proudů, jejichž rozdílná velikost se počítá, jsou: Maximální zkratový proud, který způsobí maximální tepelné a elektromagnetické účinky a určuje požadovanou hodnotu pro dimenzované zařízení; minimální zkratový proud, který může být podkladem pro nastavení ochranných přístrojů. Rozsáhlá norma obsahuje v kap. 4 termíny a definice, v kap. 5 symboly a indexy, v kap. 6 druhy zkratů, v kap. 7 výpočtové metody, v kap. 8 zkratové impedance elektrických zařízení, v kap. 9 výpočet zkratových proudů, v kap. 10 příklady používání formulářů a konečně v kap. 11 příklady pro bytovou instalaci. ČSN IEC 781 (33 3021) byla vydána v prosinci 1994.

Označení ČSN IEC 781 (333021)
Katalogové číslo 16603
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 1994
Datum účinnosti 1. 1. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963166032
Norma byla zrušena k 1. 10. 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)