ČSN 58 8775 (588775) Zrušená norma

Metody zkoušení tuků a olejů. Stanovení křivky tuhnutí tuků

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma popisuje metodu stanovení křivky tuhnutí tuků. Je použitelné pro živočišné a rostlinné tuky. Podstata zkoušky a způsob jejího provedení jsou podrobně popsány. Norma tedy stanovuje metody zjišťování (ověřování) některých kvalitativních znaků (jakosti) významných pro hygienu výživy. ČSN 58 8785 byla vydána v prosinci 1994. Nahradila čl. 13 v ČSN 58 0101 z 31.3.1965.
"Změnou 1)-12/1997", vydanou v březnu 1998, se s účinností od 1.4.1998 uvádějí příklady křivek pro vyhodnocení číselné hodnoty bodu tuhnutí.

Označení ČSN 58 8775 (588775)
Katalogové číslo 17065
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 12. 1994
Datum účinnosti 1. 1. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963170657
Změny a opravy Z1 3.98t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 58 87 75
  • ČSN 588775
  • ČSN 58 87 75 : 1994
  • ČSN 588775:1994
  • ČSN 58 8775:1994