ČSN (normy i změny) z dubna 2020

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN P ISO/TS 55010 (010378) - duben 2020

Management aktiv - Návod k sladění finančních a nefinančních funkcí v managementu aktiv

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 2041 (011400) - duben 2020 nové vydání

Vibrace, rázy a monitorování stavu - Slovník

550 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52902 (011828) - duben 2020

Aditivní výroba - Zkušební artefakty - Hodnocení geometrické způsobilosti aditivních výrobních systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 52911-2 (011830) - duben 2020

Aditivní výroba - Konstrukce - Část 2: Laserová fúze polymerů s práškovým ložem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52910 (011830) - duben 2020

Aditivní výroba - Návrh - Požadavky, směrnice a doporučení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 129-1/změna Z1 (013130) - duben 2020

Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady

65 Kč

ČSN EN ISO 13715 (013205) - duben 2020

Technická dokumentace produktu - Hrany neurčitých tvarů - Označování a kótování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18388 (014960) - duben 2020

Technická dokumentace produktu (TPD) - Zápichy - Tvary a kótování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16794-1 (018238) - duben 2020 nové vydání

Veřejná doprava osob - Komunikace mezi bezkontaktními čtečkami a jízdným - Část 1: Implementační požadavky pro ISO/IEC 14443

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16794-2 (018238) - duben 2020 nové vydání

Veřejná doprava osob - Komunikace mezi bezkontaktními čtečkami a jízdným - Část 2: Plán zkoušek pro ISO/IEC 14443

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12813 (018389) - duben 2020 nové vydání

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Komunikace pro kontrolu shody autonomních systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21177 (018493) - duben 2020

Inteligentní dopravní systémy - Služby zabezpečení stanice ITS pro zřízení bezpečného spojení a autentizaci mezi důvěryhodnými zařízeními

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 10642 (021144) - duben 2020 nové vydání

Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 21968 (038193) - duben 2020 nové vydání

Nemagnetické kovové povlaky na kovových a nekovových podkladových materiálech - Měření tloušťky povlaku - Metoda vířivých proudů využívající fázových změn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9455-16 (050066) - duben 2020 nové vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 16: Zkouška účinnosti tavidla, metoda smáčecích vah

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15607 (050311) - duben 2020 nové vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Obecná pravidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15609-1 (050312) - duben 2020 nové vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 1: Obloukové svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15609-2 (050312) - duben 2020 nové vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 2: Plamenové svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15626 (051185) - duben 2020 nové vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) - Stupně přípustnosti

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 17175 (060216) - duben 2020

Závěsné tmavé pásové zářiče a sestavy s více hořáky na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 416 (060217) - duben 2020

Závěsné tmavé trubkové zářiče na plynná paliva a jejich sestavy pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 419 (060218) - duben 2020

Závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 17082 (061910) - duben 2020

Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění bytových a nebytových prostorů s nucenou konvekcí o jmenovitém příkonu nejvýše 300 kW

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

07 Kotle

ČSN EN 15332 (075306) - duben 2020 nové vydání

Kotle pro ústřední vytápění - Stanovení energetické náročnosti zásobníků na teplou vodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16125 (078466) - duben 2020 nové vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Potrubní systémy a jejích uložení - Kapalná a plynná fáze LPG

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 29464 (125000) - duben 2020

Zařízení pro čištění vzduchu a jiných plynů - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14644-3 (125301) - duben 2020 nové vydání

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 3: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62734/změna A1 (184021) - duben 2020

Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě a komunikační profily - ISA 100.11a

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

22 Nástroje

ČSN EN 12413 (224501) - duben 2020 nové vydání

Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 5167-6 (257710) - duben 2020

Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 6: Klínové průtokoměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20456 (257740) - duben 2020

Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech - Pokyn pro použití indukčních průtokoměrů pro vodivé kapaliny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1434-5 +A1 (258511) - duben 2020 nové vydání

Měřidla přenosu tepelné energie - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření

230 Kč

ČSN EN 1434-6 +A1 (258511) - duben 2020 nové vydání

Měřidla přenosu tepelné energie - Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba

340 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 13071-3 (269383) - duben 2020 nové vydání

Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 I, zdvihané shora a vyprázdňované spodem - Část 3: Doporučená zdvihací spojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 474-1 +A6 (277911) - duben 2020

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 13272-1 (281511) - duben 2020

Železniční aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů - Část 1: Železnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13272-2 (281511) - duben 2020

Železniční aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů - Část 2: Městská doprava

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN ISO 22241-1/změna Amd. 1 (302460) - duben 2020

Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 1: Požadavky na kvalitu

65 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4604-003 (311734) - duben 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 003: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WZ - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4604-006 (311734) - duben 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 006: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WM - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 62668-1 (311749) - duben 2020

Management procesu pro letectví - Ochrana před padělky - Část 1: Zamezení používání padělků, falešných a recyklovaných elektronických součástek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 4708-107 (311827) - duben 2020

Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 107: Polytetrafluorethylen (PTFE) - Pracovní teplota -65 °C až 260 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4708-108 (311827) - duben 2020

Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 108: Trubičky s omezeným nebezpečím požáru - Pracovní teplota -65 °C až 150 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2957 (312052) - duben 2020

Letectví a kosmonautika - Metoda přípravy kovaných vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2816 (312187) - duben 2020

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D <= 200 mm - Rm >= 965 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3685 (313103) - duben 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) - Třída: 1 100 MPa / 650 °C - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4476 (317928) - duben 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Mezivrstva vytvrzovaná za studena

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4827 (318244) - duben 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Eloxování hliníku a slitin hliníku bez přítomnosti šestimocného chromu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 8384 (320120) - duben 2020 nové vydání

Lodě a lodní technika - Bagry - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6218 (323396) - duben 2020 nové vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Ručně a strojně ovládaná spřahovací zařízení pro tlačné jednotky a spřahovaná plavidla - Bezpečnostní požadavky a hlavní rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(701)/změna A2 (330050) - duben 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 701: Telekomunikace, kanály a sítě

125 Kč

ČSN IEC 50(705)/změna A4 (330050) - duben 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN IEC 50(714)/změna A4 (330050) - duben 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 714: Spojování a signalizace v telekomunikacích

65 Kč

ČSN IEC 50(715)/změna A2 (330050) - duben 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 715: Telekomunikační sítě, teletrafika a provoz

65 Kč

ČSN IEC 50(721)/změna A4 (330050) - duben 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 721: Telegrafie, faksimile a datová komunikace

125 Kč

ČSN IEC 50(725)/změna A2 (330050) - duben 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 725: Kosmické radiokomunikace

125 Kč

ČSN IEC 50(726)/změna A4 (330050) - duben 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody

65 Kč

ČSN IEC 50(731)/změna A4 (330050) - duben 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny

65 Kč

ČSN IEC 50(845)/změna A2 (330050) - duben 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 845: Osvětlení

65 Kč

ČSN IEC 60050-113/změna A2 (330050) - duben 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku

65 Kč

ČSN IEC 60050-131/změna A3 (330050) - duben 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů

65 Kč

ČSN IEC 60050-151/změna A3 (330050) - duben 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení

65 Kč

ČSN IEC 60050-523/změna A1 (330050) - duben 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 523: Mikroelektromechanické součástky

125 Kč

ČSN IEC 60050-713/změna A4 (330050) - duben 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 713: Radiokomunikace: vysílače, přijímače, sítě a provoz

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN IEC 60479-2 (332010) - duben 2020

Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska

440 Kč

ČSN EN 60079-20-1/změna Z1 (332320) - duben 2020

Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data

Změna bude zrušena k 30. dubnu 2022.

32 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1 (332320) - duben 2020

Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data

590 Kč

ČSN EN 61400-11 ed. 3/Oprava 1 (333160) - duben 2020

Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku

20 Kč

ČSN EN 61400-12-1 ed. 2/Oprava 1 (333160) - duben 2020

Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 61400-2 ed. 3/Oprava 1 (333160) - duben 2020

Větrné elektrárny - Část 2: Malé větrné elektrárny

20 Kč

ČSN EN 61400-24/změna Z1 (333160) - duben 2020

Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem

Změna bude zrušena k 7. srpnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 61400-24 ed. 2 (333160) - duben 2020

Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem

1 270 Kč

ČSN EN IEC 62290-3 (333530) - duben 2020

Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 3: Specifikace systémových požadavků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč

ČSN EN 55035/Oprava 1 (334235) - duben 2020

Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na odolnost

20 Kč

ČSN EN 55020 ed. 3/změna Z3 (334288) - duben 2020

Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření

Změna bude zrušena k 28. červenci 2022.

32 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 63119-1 (341592) - duben 2020

Výměna informací roamingovou službou při nabíjení elektrického vozidla - Část 1: Obecně

230 Kč

ČSN EN 60068-3-3/změna Z1 (345791) - duben 2020

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3: Návod - Seismické zkušební metody pro zařízení

Změna bude zrušena k 27. září 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60068-3-3 ed. 2 (345791) - duben 2020

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3: Návod - Seismické a zkušební metody pro zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61238-1/změna Z1 (347002) - duben 2020

Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovitá napětí do 36 kV (Uₘ = 42 kV) - Část 1: Zkušební metody a požadavky

Změna bude zrušena k 19. červenci 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 61238-1-1 (347002) - duben 2020

Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely - Část 1-1: Zkušební metody a požadavky na tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovité napětí do 1 kV (Um = 1,2 kV) zkoušené na neizolovaných vodičích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61238-1-2 (347002) - duben 2020

Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely - Část 1-2: Zkušební metody a požadavky na izolační propichovací konektory pro silové kabely pro jmenovité napětí do 1 kV (Um = 1,2 kV) zkoušené na neizolovaných vodičích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 61238-1-3 (347002) - duben 2020

Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely - Část 1-3: Zkušební metody a požadavky na tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovité napětí do 1 kV (Um = 1,2 kV) až 36 kV (Um = 42 kV) na neizolovaných vodičích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 7.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

675 Kč

ČSN 34 7006 ed. 2/změna Z2 (347006) - duben 2020

Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabely s výtlačně lisovanou izolací

Změna bude zrušena k 6. únoru 2022.

32 Kč

ČSN 34 7006 ed. 3 (347006) - duben 2020

Zkušební požadavky na kabelové soubory pro použití na napájecích kabelech jmenovitého napětí od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabelové soubory pro kabely s extrudovanou izolací

440 Kč

ČSN EN 50362/změna Z1 (347106) - duben 2020

Zkušební metoda odolnosti při požáru pro nechráněné silové a ovládací kabely velkých průměrů pro použití v nouzových obvodech

Změna bude zrušena k 19. červenci 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60331-1 (347115) - duben 2020

Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 1: Požární zkušební metoda s rázem při teplotě alespoň 830 °C pro kabely se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV včetně a s celkovým vnějším průměrem větším než 20 mm

350 Kč

ČSN EN 60317-20/změna A1 (347307) - duben 2020

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 20: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, třída 155

125 Kč

ČSN EN 60317-21/změna A1 (347307) - duben 2020

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 21: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 155

125 Kč

ČSN EN 60317-35 ed. 2/změna A1 (347307) - duben 2020

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 35: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, třída 155, s lepicí vrstvou

125 Kč

ČSN EN 60317-36 ed. 2/změna A1 (347307) - duben 2020

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 36: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180, s lepicí vrstvou

125 Kč

ČSN EN 60317-55 ed. 2/změna A1 (347307) - duben 2020

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 55: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 180

125 Kč

ČSN EN 60851-2 ed. 2/změna A2 (347308) - duben 2020

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 2: Stanovení rozměrů

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 62751-2/změna A1 (351545) - duben 2020

Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 2: Modulové víceúrovňové měniče

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 61169-1-2 (353811) - duben 2020

Vysokofrekvenční konektory - Část 1-2: Elektrické zkušební metody - Vložný útlum

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 61169-64 (353811) - duben 2020

Vysokofrekvenční konektory - Část 64: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 0,8 mm - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ-0,8)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61076-3-123 (354621) - duben 2020

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 3 - 123: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro hybridní konektory se západkovým spojením pro průmyslové prostředí, pro napájení a přenos dat optickými vlákny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60644 ed. 2/změna A1 (354722) - duben 2020

Vysokonapěťové tavné vložky pro motorové obvody

125 Kč

ČSN EN 62327/změna Z1 (356576) - duben 2020

Přístroje radiační ochrany - Přístroje držené v ruce pro zjištění a určení radionuklidů a pro udání prostorového příkonu dávkového ekvivalentu fotonového záření

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 7. říjnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 62327 ed. 2 (356576) - duben 2020

Přístroje radiační ochrany - Přístroje držené v ruce pro zjištění a určení radionuklidů a pro udání prostorového příkonu dávkového ekvivalentu fotonového záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62401 (356683) - duben 2020

Přístroje radiační ochrany - Výstražná osobní radiační zařízení (PRO) pro zjištění ilegálního obchodu s radioaktivním materiálem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60384-11/změna Z1 (358291) - duben 2020

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 11: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polyethylentereftalátové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud

Změna bude zrušena k 26. září 2022.

32 Kč

ČSN EN 60384-16/změna Z1 (358291) - duben 2020

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 16: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro stejnosměrný proud

Změna bude zrušena k 21. říjnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60384-11 ed. 2 (358291) - duben 2020

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 11: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polyethylentereftalátové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN EN IEC 60384-16 ed. 2 (358291) - duben 2020

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 16: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro stejnosměrný proud

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62878-1 (359378) - duben 2020

Technologie montáže zabudovaných součástek - Část 1: Kmenová specifikace substrátů pro vnořené součástky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 62878-2-5 (359378) - duben 2020

Technologie montáže zabudovaných součástek - Část 2-5: Směrnice - Implementace 3D formátu dat pro substrát se zabudovanými součástkami

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61482-1-1/změna Z1 (359743) - duben 2020

Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ATPV nebo EBT50) materiálů pro oblečení odolných proti ohni

Změna bude zrušena k 7. srpnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 61482-1-1 ed. 2 (359743) - duben 2020

Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ELIM, ATPV a/nebo EBT) materiálů pro oblečení a ochranného oblečení používaného při otevřeném oblouku

550 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 62386-332/Oprava 1 (360540) - duben 2020

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 332: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Zpětná vazba

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

32 Kč

ČSN EN 60904-7 ed. 2/změna Z1 (364604) - duben 2020

Fotovoltaické součástky - Část 7: Výpočet chyby spektrálního nepřizpůsobení při zkouškách fotovoltaické součástky

Změna bude zrušena k 24. září 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60904-7 ed. 3 (364604) - duben 2020

Fotovoltaické součástky - Část 7: Výpočet chyby spektrálního nepřizpůsobení při zkouškách fotovoltaické součástky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 63033-3 (368609) - duben 2020

Vozidlové multimediální systémy a zařízení - Řídicí systém monitorování - Část 3: Metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-5 (368691) - duben 2020

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 5: Společné části - Definice třídy zařízení USB Audio 3.0

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-6 (368691) - duben 2020

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 6: Společné části - Základní funkce třídy zařízení USB Audio 3.0

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-7 (368691) - duben 2020

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 7: Společné části - Definice formátů dat základní třídy zařízení USB Audio 3.0

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-8 (368691) - duben 2020

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 8: Společné části - Definice typů rozhraní základní třídy zařízení USB Audio 3.0

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60118-9 (368860) - duben 2020

Elektroakustika - Sluchadla - Část 9: Metody měření provozních vlastností sluchadel s kostním vedením

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO/IEC 20546 (369008) - duben 2020

Informační technologie - Data velkého objemu - Přehled a slovník

230 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 6145-1 (385615) - duben 2020 nové vydání

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s užitím dynamických metod - Část 1: Obecná hlediska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1127-1 ed. 2/změna Z1 (389622) - duben 2020

Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika

Změna bude zrušena k 28. únoru 2022.

32 Kč

ČSN EN 1127-1 ed. 3 (389622) - duben 2020 nové vydání

Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika

440 Kč

ČSN EN ISO 80079-36/Oprava 2 (389641) - duben 2020

Výbušné atmosféry - Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Základní metody a požadavky

20 Kč

40 Jaderná technika

ČSN EN ISO 11665-1 (404013) - duben 2020 nové vydání

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 1: Původ radonu a krátkodobých produktů přeměny radonu a s nimi spojené měřicí metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11665-11 (404013) - duben 2020

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 11: Zkušební metoda pro půdní plyn ve vzorcích odebraných v hloubce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11665-2 (404013) - duben 2020 nové vydání

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 2: Integrální metoda měření průměrné koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 4022 (420776) - duben 2020 nové vydání

Propustné spékané kovové materiály - Stanovení propustnosti tekutin

230 Kč

ČSN EN ISO 4884 (420862) - duben 2020

Tvrdokovy - Odběr vzorků a zkoušení prášků za použití spékaných zkušebních těles

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4489 (420863) - duben 2020

Tvrdokovy - Odběr vzorků a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 10088-3/Oprava 1 (420927) - duben 2020

Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, válcované dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro obecné použití

20 Kč

ČSN EN ISO 3183 (421907) - duben 2020 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové trubky pro potrubní přepravní systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

44 Hornictví

ČSN EN ISO 19225/změna A1 (444202) - duben 2020

Důlní stroje - Mobilní porubové dobývací stroje - Bezpečnostní požadavky na důlní kombajny a pluhovací systémy

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 19905-3 (450027) - duben 2020

Naftový a plynárenský průmysl - Posouzení mobilních příbřežních jednotek s ohledem na jejich operační prostor - Část 3: Prostředí plovoucí jednotky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19903 (451113) - duben 2020 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Upevněné betonové příbřežní konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 18647 (451335) - duben 2020

Naftový a plynárenský průmysl - Modulární vrtné soupravy pro příbřežní pevné plošiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 10426-3 (451394) - duben 2020 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 3: Zkoušení materiálů pro cementaci vrtu v prostředí hlubokých vod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 35101 (453101) - duben 2020

Naftový a plynárenský průmysl - Arktické operace - Pracovní prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 35103 (453101) - duben 2020

Naftový a plynárenský průmysl - Arktické operace - Monitorování životního prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 35106 (453101) - duben 2020

Naftový a plynárenský průmysl - Arktické operace - Údaje o metoceanu, ledu a mořském dně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 35105 (453101) - duben 2020

Naftový a plynárenský průmysl - Arktické operace - Požadavky na materiál pro arktické operace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN 17212 (467062) - duben 2020

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové metodou kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (LC-MS/MS)

350 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN ISO 8437-1 (479022) - duben 2020

Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 1: Terminologie a společné zkoušky

230 Kč

ČSN ISO 8437-2 (479022) - duben 2020

Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 2: Ručně vedené sněhomety

230 Kč

ČSN ISO 8437-3 (479022) - duben 2020

Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 3: Sněhomety s vezoucí se obsluhou

340 Kč

ČSN ISO 8437-4 (479022) - duben 2020

Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 4: Doplňující národní a regionální požadavky

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 17279 (560023) - duben 2020

Potraviny - Multimetoda pro screening aflatoxinu B1, deoxynivalenolu, fumonisinu B1 a B2, ochratoxinu A, T-2 toxinu, HT-2 toxinu a zearalenonu v potravinách, s výjimkou potravin pro kojence a malé děti metodou LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6579-1 (560088) - duben 2020 nové vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 1: Průkaz bakterií rodu Salmonella

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

780 Kč

ČSN EN 17280 (560139) - duben 2020

Potraviny - Stanovení zearalenonu a trichothecenů včetně deoxynivalenolu (DON) a jeho acetylovaných derivátů (3-acetyl-DON a 15-acetyl-DON), nivalenolu (NIV) a T-2 a HT-2 toxinu v obilovinách a výrobcích z obilovin metodou LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15633-1 (560670) - duben 2020 nové vydání

Potraviny - Detekce potravinových alergenů imunologickými metodami - Část 1: Obecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15634-1 (560671) - duben 2020 nové vydání

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 1: Obecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15634-2 (560671) - duben 2020

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 2: Celer (Apium graveolens) - Detekce specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase v tepelně opracovaných uzeninách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15842 (560675) - duben 2020 nové vydání

Potraviny - Detekce potravinových alergenů - Obecné zásady a validace metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 10362-1 (569504) - duben 2020

Cigarety - Stanovení obsahu vody v surovém kouřovém kondenzátu z hlavního proudu kouře - Část 1: Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 4387 (569512) - duben 2020 nové vydání

Cigarety - Stanovení surového a beznikotinového bezvodého kondenzátu kouře za použití rutinního analytického nakuřovacího přístroje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 21572 (569901) - duben 2020 nové vydání

Potraviny - Analýza molekulárních biomarkerů - Imunochemické metody pro průkaz a kvantifikaci proteinů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 18862 (580114) - duben 2020

Káva a výrobky z kávy - Stanovení akrylamidu - Metody využívající HPLC-MS/MS a GC-MS po derivatizaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

64 Plasty

ČSN ISO 20457 (640006) - duben 2020

Tvářené části z plastů - Tolerance a přijatelné podmínky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 527-1 (640604) - duben 2020 nové vydání

Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecné principy

340 Kč

ČSN ISO 19220 (643175) - duben 2020

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 20028-1 (644101) - duben 2020 nové vydání

Plasty - Termoplastické polyestery (TP) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20337 (649320) - duben 2020

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Zkouška střihem za použití rámu pro stanovení křivky smykové napětí/smyková deformace a smykového modulu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 20846 (656157) - duben 2020 nové vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Metoda ultrafialové fluorescence

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN ISO 6246/změna A1 (656198) - duben 2020

Ropné výrobky - Obsah pryskyřičných látek v palivech - Metoda odpařování tryskou

125 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16777 (665224) - duben 2020 nové vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézních površích bez mechanického působení k hodnocení virucidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

350 Kč

ČSN EN 16437 +A1 (665225) - duben 2020 nové vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní povrchová zkouška ke stanovení baktericidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče na porézních površích bez mechanického působení - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14257 (668525) - duben 2020 nové vydání

Lepidla - Lepidla na dřevo - Stanovení pevnosti přeplátovaných spojů v tahu při zvýšené teplotě (WATT´91)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 1612 (691287) - duben 2020

Stroje na zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje a zařízení - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 17074 (701004) - duben 2020

Sklo ve stavebnictví - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro kategorii výrobků z plochého skla

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

350 Kč

ČSN EN 16612 (701586) - duben 2020

Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti při příčném zatížení skleněných tabulí výpočtem

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN 16613 (701588) - duben 2020

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Stanovení mechanických vlastností mezivrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1015-11 (722400) - duben 2020 nové vydání

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku

230 Kč

ČSN 72 5126 (725126) - duben 2020

Keramické obkladové prvky - Stanovení tvrdosti povrchu podle Mohse

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

TNI CEN ISO/TR 52016-2 (730336) - duben 2020

Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52016-1 a ISO 52017-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN ISO 12572/Oprava 1 (730547) - duben 2020

Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlastností prostupu vodní páry - Misková metoda

20 Kč

ČSN EN 12350-1 (731301) - duben 2020 nové vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků a zkušební zařízení

190 Kč

ČSN EN 12350-2 (731301) - duben 2020 nové vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím

190 Kč

ČSN EN 12350-3 (731301) - duben 2020 nové vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe

190 Kč

ČSN EN 12350-4 (731301) - duben 2020 nové vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti

190 Kč

ČSN EN 12350-5 (731301) - duben 2020 nové vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím

190 Kč

ČSN EN 12350-7 (731301) - duben 2020 nové vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody

340 Kč

ČSN EN 12350-8 (731301) - duben 2020 nové vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška sednutí-rozlitím

190 Kč

ČSN EN 12390-3 (731302) - duben 2020 nové vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles

230 Kč

ČSN EN 12390-4 (731302) - duben 2020 nové vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 4: Pevnost v tlaku - Požadavky na zkušební lisy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12697-2 +A1 (736160) - duben 2020 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 2: Stanovení zrnitosti

190 Kč

ČSN EN 13880-6 (736182) - duben 2020 nové vydání

Zálivky za horka - Část 6: Zkušební metoda pro přípravu vzorků pro zkoušení

190 Kč

ČSN EN 13880-7 (736182) - duben 2020 nové vydání

Zálivky za horka - Část 7: Funkční zkoušky zálivek

190 Kč

ČSN EN 13674-2 (736361) - duben 2020

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 2: Kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce používané s Vignolovými železničními kolejnicemi o hmotnosti 46 kg/m a větší

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

945 Kč

ČSN EN 13374 +A1 (738125) - duben 2020 nové vydání

Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace výrobku - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 5815-1 (757520) - duben 2020

Kvalita vod - Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BODn) - Část 1: Zřed

340 Kč

ČSN EN ISO 21253-1 (757549) - duben 2020

Kvalita vod - Metody pro analýzu většího počtu látek - Část 1: Kritéria pro identifikaci cílových látek plynovou a kapalinovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21253-2 (757549) - duben 2020

Kvalita vod - Metody pro analýzu většího počtu látek - Část 2: Kritéria pro kvantitativní stanovení organických látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18635 (757598) - duben 2020 nové vydání

Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) v sedimentech, čistírenském kalu a plaveninách - Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) s použitím negativní chemické ionizace a elektronového záchytu (ECNI)

350 Kč

ČSN ISO 20761 (759021) - duben 2020

Opětovné využití vody v městských oblastech - Směrnice pro hodnocení bezpečnosti opětovného využití vody - Hodnocené ukazatele a metody

340 Kč

76 Služby

ČSN EN ISO 21416 (761306) - duben 2020

Rekreační potápění - Požadavky a návod týkající se environmentálně udržitelných postupů při rekreačním potápění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21417 (761307) - duben 2020

Rekreační potápění - Požadavky na výcvik týkající se environmentálního povědomí rekreačních potápěčů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 9554 (808626) - duben 2020 nové vydání

Textilní lana - Obecné specifikace

440 Kč

82 Stroje a zařízení pro úpravu povrchu

ČSN EN 16985 (824015) - duben 2020 nové vydání

Stříkací kabiny pro organické nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky

590 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 15154-5 (831901) - duben 2020

Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 5: Horní vodní tělové sprchy pro jiná pracoviště než laboratoře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13287 (832571) - duben 2020 nové vydání

Osobní ochranné prostředky - Obuv - Metoda zkoušení odolnosti proti uklouznutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18640-1/změna A1 (832805) - duben 2020

Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 1: Měření spojeného přenosu tepla a vlhkosti pomocí figuríny pro pocení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18640-2/změna A1 (832805) - duben 2020

Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 2: Stanovení fyziologického tepelného zatížení způsobeného hasičským ochranným oděvem

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 13854 (833211) - duben 2020

Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 25066 (833590) - duben 2020

Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost - Hodnotící zpráva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 21877 (834702) - duben 2020

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace amoniaku - Manuální metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 28258/změna A1 (836131) - duben 2020

Kvalita půdy - Digitální výměna údajů týkajících se půdy

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 15799 (836133) - duben 2020

Kvalita půdy - Návod pro ekotoxikologickou charakterizaci půd a půdních materiálů

550 Kč

ČSN EN ISO 21268-1 (836230) - duben 2020

Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 1: Vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 2 I/kg

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 21268-2 (836230) - duben 2020

Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 2: Vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 I/kg

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 21268-3 (836230) - duben 2020

Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 3: Perkolační zkouška s cirkulací kapaliny zdola nahoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 23611-3 (836430) - duben 2020 nové vydání

Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 3: Odběr vzorků a půdní extrakce enchytraeid

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14780/změna A1 (838213) - duben 2020

Tuhá biopaliva - Příprava vzorku

125 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 20789 (852109) - duben 2020

Anestetické a respirační přístroje - Pasivní zvlhčovače

440 Kč

ČSN EN ISO 25424 (855254) - duben 2020 nové vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Nízkoteplotní pára a formaldehyd - Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního procesu pro zdravotnické prostředky

550 Kč

ČSN EN ISO 8362-1 (855801) - duben 2020 nové vydání

Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 1: Injekční lahvičky ze skleněných trubic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10555-6/změna A1 (855825) - duben 2020

Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 6: Podkožní implantované porty

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 3964/změna A1 (856010) - duben 2020

Stomatologie - Spojovací rozměry konektorů na násadce

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3630-1 (856021) - duben 2020 nové vydání

Stomatologie - Endodontické nástroje - Část 1: Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20896-1 (856054) - duben 2020

Stomatologie - Zařízení pro digitální zobrazování - Část 1: Metody pro posuzování přesnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3826-1 (856270) - duben 2020 nové vydání

Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 1: Konvenční vaky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 5832-1 (856358) - duben 2020

Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 1: Tvářená korozivzdorná ocel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5832-6 (856358) - duben 2020

Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 6: Tvářená slitina kobaltu, niklu, chromu a molybdenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5832-7 (856358) - duben 2020

Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 7: Kujná a za studena tvářená slitina kobaltu, chromu, niklu, molybdenu a železa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20186-3 (857030) - duben 2020

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 3: Bez buněk izolovaná cirkulující DNA z plazmy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16835-3/změna Z1 (857030) - duben 2020

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 3: Bez buněk izolovaná cirkulující DNA z plazmy

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 31. říjnu 2022.

32 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 (875111) - duben 2020

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-18 V13.1.1 (875111) - duben 2020

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-3 V13.1.1 (875111) - duben 2020

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 303 446-1 V1.2.1 (875184) - duben 2020

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) kombinovaných a/nebo integrovaných rádiových a nerádiových zařízení - Část 1: Požadavky na zařízení určená k použití v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 893 (942015) - duben 2020 nové vydání

Horolezecká výzbroj - Stoupací železa - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN ISO 28721-1 (945069) - duben 2020 nové vydání

Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 1: Požadavky na kvalitu zařízení, jejich součástí a příslušenství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč