ČSN EN 16612 (700710) Nové vydání

Sklo ve stavebnictví - Stanovení únosnosti příčně zatížených tabulí skla výpočtem

ČSN EN 16612 Sklo ve stavebnictví - Stanovení únosnosti příčně zatížených tabulí skla výpočtem
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument poskytuje metodu stanovení návrhové hodnoty pevnosti skla v ohybu. Uvádí obecnou metodu výpočtu a pokyny pro stanovení únosnosti příčně zatížených, lineárně podepřených zasklení použitých jako výplně.
Tento dokument uvádí doporučené hodnoty následujících součinitelů pro sklo jako materiál:
- dílčí součinitele materiálu, M;A a M;v;
- součinitele trvání zatížení, kmod;
- součinitel pevnosti hrany, ke.
Většina skel se ve stavebnictví používá v podobě výplní. Tento dokument se týká těchto výplní, které jsou zařazeny do třídy následků nižší než té, které se týká EN 1990, takže navržené hodnoty pro dílčí součinitele zatížení Q a G jsou uvedeny pro tyto výplně.
Účinek změn tlaku v dutině izolačního skla není Eurokódy pokryt, takže tento dokument uvádí také navržené hodnoty součinitelů pro kombinace zatížení tohoto účinku
Tento dokument nestanovuje vhodnost pro daný účel. Únosnost při příčných zatíženích je pouze jednou částí procesu navrhování, který by měl vzít v úvahu také:
- zatížení v rovině skla, vzpěr, příčný torzní vzpěr a smykové síly;
- faktory prostředí (např. zvukovou izolaci, tepelné vlastnosti;
- bezpečnostní charakteristiky (např. požární odolnost, charakter lomu ve vztahu bezpečnosti osob, bezpečnost při útoku).
Tento dokument se nevztahuje na profilované stavební sklo, skleněné tvárnice a skleněné dlaždice nebo vakuová izolační skla.

Označení ČSN EN 16612 (700710)
Katalogové číslo 511483
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 2020
Datum účinnosti 1. 1. 2021
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135114832
Tato norma nahradila ČSN EN 16612 (701586) z dubna 2020
Dostupnost skladem (tisk na počkání)