ČSN EN ISO 18635 (757598) Aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) v sedimentech, čistírenském kalu a plaveninách - Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) s použitím negativní chemické ionizace a elektronového záchytu (ECNI)

ČSN EN ISO 18635 Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) v sedimentech, čistírenském kalu a plaveninách - Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) s použitím negativní chemické ionizace a elektronového záchytu (ECNI)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodu pro kvantitativní stanovení sumy polychlorovaných n-alkanů s krátkým řetězcem, označovaných také jako chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP), s délkou uhlíkového řetězce v rozsahu n-C10 až n-C13 včetně, ve směsích s hmotnostním zlomkem chloru mezi 50 % a 67 %, které zahrnují asi 6 000 z přibližně 8 000 kongenerů. Tato metoda je použitelná pro stanovení sumy SCCP v sedimentech a plaveninách, v kalech z čistíren odpadních vod a v půdách s použitím plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie s elektronovým záchytem po negativní chemické ionizaci (GC-ECNI-MS).

Označení ČSN EN ISO 18635 (757598)
Katalogové číslo 510045
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 2020
Datum účinnosti 1. 5. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135100453
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 18635 (757598) z října 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)