ČSN ISO 8437-1 (479022)

Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 1: Terminologie a společné zkoušky

ČSN ISO 8437-1 Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 1: Terminologie a společné zkoušky
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje termíny a definice a metody společných zkoušek použitelné pro sněhomety ručně vedené a s vezoucí se obsluhou poháněné spalovacím motorem. Je určen k použití s ISO 8437-2, ISO 8437-3 a ISO 8437-4 pro splnění všech požadavků a opatření pro ověřování ručně vedených sněhometů a sněhometů s vezoucí se obsluhou.
Soubor ISO 8437 se zabývá významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi vztahujícími se k sněhometům používaným tak, jak je zamýšleno a za podmínek důvodně předpokládaných výrobcem.
Neplatí pro následující:
- elektricky poháněné a bateriové sněhomety;
- ruční sněhomety;
- stroje a zařízení na odklízení sněhu z letiště a dálnice;
- stroje určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Nezabývá se nebezpečími souvisejícími s následujícím:
- obvody napájené z baterie nad 42 V;
- hlavním spouštěcím motorem;
- zemnicí obvody;
- pracovním prostředím;
- elektromagnetickou kompatibilitou.
Soubor ISO 8437 neplatí pro stroje, které byly vyrobeny před datem tohoto vydání.

Označení ČSN ISO 8437-1 (479022)
Katalogové číslo 509919
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 2020
Datum účinnosti 1. 5. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135099191
Tato norma nahradila ČSN ISO 8437 (479022) z prosince 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 8437-2 (479022)
Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 2: Ručně vedené sněhomety

ČSN ISO 8437-3 (479022)
Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 3: Sněhomety s vezoucí se obsluhou

ČSN ISO 8437-4 (479022)
Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 4: Doplňující národní a regionální požadavky