ČSN ISO 8437-2 (479022)

Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 2: Ručně vedené sněhomety

ČSN ISO 8437-2 Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 2: Ručně vedené sněhomety
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje bezpečnostní požadavky použitelné pro ručně vedené sněhomety poháněné spalovacím motorem. Je určen k použití s ISO 8437-1 a ISO 8437-4 pro splnění všech požadavků a opatření pro ručně vedené sněhomety.
Soubor ISO 8437 se zabývá významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi vztahujícími se k sněhometům používaným tak, jak je zamýšleno a za podmínek důvodně předpokládaných výrobcem.
Neplatí pro následující:
- elektricky poháněné a bateriové sněhomety;
- ruční sněhomety;
- stroje a zařízení na odklízení sněhu z letiště a dálnice;
- stroje určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Nezabývá se nebezpečími souvisejícími s:
- obvody napájenými z baterie nad 42 V;
- hlavním spouštěcím motorem;
- zemnicími obvody;
- pracovním prostředím;
- elektromagnetickou kompatibilitou.
- Soubor ISO 8437 neplatí pro stroje, které byly vyrobeny před datem tohoto vydání.

Označení ČSN ISO 8437-2 (479022)
Katalogové číslo 509920
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 2020
Datum účinnosti 1. 5. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135099207
Tato norma nahradila ČSN ISO 8437 (479022) z prosince 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 8437-1 (479022)
Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 1: Terminologie a společné zkoušky

ČSN ISO 8437-3 (479022)
Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 3: Sněhomety s vezoucí se obsluhou

ČSN ISO 8437-4 (479022)
Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 4: Doplňující národní a regionální požadavky