ČSN EN ISO 6579-1 (560088) Nové vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 1: Průkaz bakterií rodu Salmonella

ČSN EN ISO 6579-1 Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 1: Průkaz bakterií rodu Salmonella
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 780 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje horizontální metodu průkazu bakterií rodu Salmonella. Platí pro:
- výrobky určené k lidské spotřebě a ke krmení zvířat;
- vzorky z prostředí oblasti potravinářské produkce a manipulace;
- vzorky z prvovýroby, jako jsou zvířecích trus, prach a stěry.
Tato horizontální metoda je určena k průkazu většiny sérovarů bakterií rodu Salmonella. Pro průkaz některých specifických sérovarů mohou být potřebné další kultivační kroky. Pro bakterie Salmonella Typhi a Salmonella Paratyphi je postup popsán v příloze D.
Selektivní pomnožovací půda, modifikovaný polotuhý agar podle Rappaporta a Vassiliadise (MSRV), je zamýšlen k průkazu pohyblivých kmenů bakterií rodu Salmonella a není vhodný k průkazu nepohyblivých kmenů bakterií rodu Salmonella.

Označení ČSN EN ISO 6579-1 (560088)
Katalogové číslo 509878
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 4. 2020
Datum účinnosti 1. 5. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8596135098781
Změny a opravy A1 10.20t
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 6579-1 (560088) z září 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN P CEN ISO/TS 6579-2 (560088)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 2: Stanovení počtu miniaturizovanou technikou nejvýše pravděpodobného počtu